01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Měli by obyvatelé obcí zdarma odevzdávat kovový odpad?

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za odpad (rozuměj tedy i kovů - pozn. redakce), s výjimkou autovraků, který mu byl předán fyzickou nepodnikající osobou, poskytnout jakékoliv peněžité nebo nepeněžité plnění, jeho závazný příslib či poukaz. Provozovatel zařízení ke sběru nebo...

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí za odpad (rozuměj tedy i kovů - pozn. redakce), s výjimkou autovraků, který mu byl předán fyzickou nepodnikající osobou, poskytnout jakékoliv peněžité nebo nepeněžité plnění, jeho závazný příslib či poukaz. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za předaný odpad poskytnout peněžité plnění pouze právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě, a to pouze formou bezhotovostní platby na účet dané právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby.

Takto formulovaný pozměňovací návrh letos v srpnu vložil Senát do návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Učinil tak s odvoláním na sněmovní návrh, aby od 1. 1. 2015 obce nově povinně kromě biologicky rozložitelného odpadu separovaly rovněž kovy.

Návrh novely zákona byl původně loni koncem roku připraven skupinou senátorů kolem Jaroslava Zemana, přičemž nejvýraznější změnou měla být uzákoněná možnost obcí rušit na svém území obecně závaznými vyhláškami ty sběrny odpadů, které by např. přijímaly kradený kovový šrot. Senát se však nakonec s tímto bodem v návrhu novely neztotožnil a nahradil jej pouze požadavkem, aby krajské úřady mohly sběrně už při jejím prvním provinění odebrat svůj souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů.

Poslanecká sněmovna, která následně senátní návrh novely projednávala, jej nově rozšířila mj. i o to, aby rok 2024 byl nejzazším termínem, dokdy bude možné ukládat odpad na skládky, stejně jako o povinnost obcí separovat od 1. 1. 2015 biologicky rozložitelný odpad - a také již zmíněné kovy.

V dalším kroku Senát všechny dodatky dolní parlamentní komory přidané do svého původního návrhu novely zákona o odpadech akceptoval. Začlenil do něho však uvedený pozměňovací návrh, aby fyzické osoby odevzdávaly kovy bezplatně a fyzické podnikající a právnické osoby jen za bezhotovostní platbu. Vyšel tím vstříc i požadavkům Svazu měst a obcí ČR.

Před půlnocí na 24. září v emotivně zjitřeném jednání však sněmovna Senátem vrácený návrh novely s tímto pozměňovacím návrhem přehlasovala. Ve hře je tak její původní návrh novely. Podepíše-li jej prezident Miloš Zeman, novela zákona o odpadech vstoupí v účinnost k 1. 1. 2015

PRO

Ing. PETR VÍCHA

senátor, starosta města Bohumín

Především je třeba se pozastavit nad tím, v jak nedůstojné atmosféře - před půlnocí - byl v Poslanecké sněmovně návrh projednáván. Zlehčování problému neodpovídalo vážnosti situace. Vždyť obce by přece samozřejmě byly nejraději, kdyby státní orgány zajistily, aby se kovové předměty neztrácely lidem a radnicím doslova před očima.

Je naprosto jasné, že krádeže kovů jsou důsledkem, nikoliv příčinou celého problému. Tím je špatná sociální situace některých skupin lidí. A za tu může nedostatek práce a neschopnost státu ji ve větší míře zajistit prostřednictvím programů veřejných prací. Stát umožnil zneužívání sociálních dávek provozovateli ubytoven. Lidem peníze odsávají videoterminály, které ve městech protiprávně povolilo Ministerstvo financí, jež s jejich rušením nijak nespěchá. V neposlední řadě je problémem naprostá neschopnost kontrolních orgánů zajistit, aby kradený kovový šrot sběrny neodebíraly.

Navrhované opatření bylo rovněž v zájmu Českých drah, stejně jako správců komunikací, kterým rok co rok takto vznikají mnohamilionové škody. Uvítala by je také policie, která by raději řešila jiné úkoly než ročně 11 tisíc trestných činů týkajících se krádeží kovů.

Ano, navrhované senátní řešení bylo radikální. Pokud však i přes své neschválení Poslaneckou sněmovnou povede k tomu, že ministr životního prostředí Richard Brabec splní svůj slib a jeho resort urychleně zajistí ve sběrnách odpadů bezhotovostní platby za kovový šrot, razantní posílení kontrol a vůbec celkové zlepšení situace, pak naše úsilí nebylo zbytečné.

Posunuli bychom se tak totiž blíže jiným vyspělým zemím Evropy. Tam sice zákaz výkupu kovů nemají, ale jen proto, že nikoho ani nenapadne, aby kovový šrot odevzdával někde jinde než v obecních sběrných dvorech.

Ovšem po dosavadních zkušenostech se sliby vlád a Poslanecké sněmovny bych si na to zatím nevsadil. Budu však velmi rád, když se budu mýlit a k novele se již nebudeme muset vracet.

PROTI

RNDr. JAN ZAHRADNÍK

poslanec

S výkupem železného šrotu ve sběrnách odpadů je spojena kriminální činnost. Kromě poctivých občanů, kteří sběrnám prodávají kovový odpad ze svých domácností, tam přinášejí kovové předměty rovněž ti, kteří je ukradli.

Otázku, jak této kriminální činnosti zabránit, si kladou hlavně občané, jimž někdo opakovaně krade měděný okap. Musejí se jí zabývat i správci komunikací, jimž někdo odnáší do sběren kanálové poklopy. A v neposlední řadě tato otázka výrazně trápí rovněž představitele samosprávy obcí, na jejichž území se sběrny odpadu nacházejí.

Poslanecká sněmovna se pokusila tento problém řešit novelou zákona o odpadech. Při projednávání návrhu jsem předložil pozměňovací návrh, který by umožnil obcím, aby ve své samostatné působnosti mohly stanovit, ve které části obce bude moci být sběrna odpadů zřízena a ve kterých hodinách bude moci být otevřena. Je totiž zřejmé, že velká část nepravostí spojených s výkupem kovů se odehrává v nočních hodinách, kdy mají některé sběrny otevřeno. Tento můj pozměňovací návrh bohužel nebyl schválen.

Senát, odkud byl návrh zákona o odpadech do Poslanecké sněmovny vrácen, doplnil pozměňovací návrh, který zakazoval výkup kovového odpadu od fyzických osob a dovoloval jeho výkup od podnikajících fyzických osob a od osob právnických, a to proti bezhotovostní platbě.

Zdánlivě rozumné opatření však skrývá některé otázky. Jak k tomu přijde občan, který si před výměnou radiátorů ústředního topení ve svém domě ty staré sám odstraní a jejich prodejem do sběrny odpadu si chce snížit náklady? Nebude možné zákaz výkupu od fyzických osob obejít pomocí jakéhosi prostředníka, podnikatele, který kovový předmět od zloděje za poloviční cenu vykoupí a pak jej legálně prodá za plnou cenu ve sběrně? Nebudou pak tito zloději krást o to více?

Tyto otázky byly důvodem, proč jsem návrh považoval za slepou uličku a proč jsem jej při hlasování nepodpořil.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down