Memorandum za zahájení dostavby Pražského okruhu do roku 2020 podepsané čtrnácti obcemi bylo odesláno úřadům

Dnes bylo z města Říčany (okres Praha-východ) na Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj, Magistrát hlavního města Prahy a Ředitelství silnic a dálnic odesláno Memorandum za dostavbu Pražského okruhu. Starostové obcí a některých pražských městských částí je podepsali už počátkem října. Požadují v něm co nejrychlejší dostavbu jihovýchodní části okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou a především pak ukončení další diskuse ke změnám trasy v této oblasti. Starostové napříč politickým spektrem upozorňují na škody, které nedokončení výstavby přináší obyvatelům.

Podpis memoranda zástupci měst, městských částí a obcí dotčených intenzivní dopravou, související s nedokončenou jihovýchodní částí obchvatu metropole okomentoval starosta Říčan Vladimír Kořen takto: „Je to nekonečný příběh, kde se stále objevují nové a nové vlny sporů a překvapení. Jsou starostové, kteří vnímají výstavbu okruhu jako ohrožení a hledají nové varianty. Jsou ale také starostové, kteří nechtějí přihlížet, jak jsou obyvatelé jejich obcí obětí nekončících diskuzí. V Říčanech doprava kvůli neexistujícímu okruhu každý den kolabuje, ohrožuje nás, škodí… Debaty musí jednou skončit.“

Zastupitelstva v memorandu požadují, aby byl letos dokončen proces posouzení vlivu na životní prostředí a v průběhu příštího roku bylo dopracováno a schváleno územní řízení. Starostové z různých politických uskupení se shodují, že nedokončením pražského okruhu vznikají obyvatelům i městům velmi výrazné škody. Každodenní tranzit desítek tisíců automobilů v ulicích měst přináší nejen dopravní komplikace, ale i výrazným způsobem snižuje bezpečnost.

Starostové v memorandu opakovaně žádají stát a jím zřízené instituce, aby v co nejrychlejších termínech zajistil zpracování a schválení všech potřebných stanovisek a povolení tak, aby výstavba chybějící části Pražského okruhu mohla být zahájena nejpozději v roce 2020.

Vydání územního rozhodnutí do poloviny roku 2018 považují zástupci samospráv za hraniční pro rozhodnutí o případných náhradách za škody, které souvisejí s nedokončením části 511 SOKP. Ty doposud nebyly právně vymáhány v očekávání brzkého dořešení celé situace.

Pod memorandem jsou podepsáni zástupci obcí Horoušany, Jirny, Křenice, Sibřina, Svémyslice, Zeleneč a Zlatá, městysů Zápy, Škvorec a Nehvizdy i městských částí  Praha 22, Praha-Královice, Praha-Nedvězí a města Říčany.

Posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA připomínkovalo i město Říčany. Starosta Vladimír Kořen před podpisem memoradna informoval zástupce dalších samospráv o vznesených námitkách. Ty byly z drtivé většiny vypořádány kladně. Jednalo se například o přidání izolační zeleně a omezení osvětlení celé trasy. Vyhověno nebylo v požadavku na zvýšení protihlukových stěn, nicméně se bude tato otázka řešit v dalších stupních přípravy.

Ochránit obyvatele Říčan před důsledky intenzivní tranzitní dopravy chce město i dopravním opatřením zákaz tranzitu nad 12 tun. Po ukončení objízdné trasy stanovené v souvislosti s opravou komunikace Přátelství, se očekává snížení počtu kamionů, které si zatím díky nedokončenému pražskému okruhu cestu přes Říčany zkracují. V provozu již je průjezdný vážní systém instalovaný ve spolupráci se Středočeským krajem na komunikaci 101/II, který sedm dní v týdnu a 24 hodin denně monitoruje váhu projíždějících nákladních vozidel. Vysoké pokuty by měly omezit průjezd přetížených vozů, které mají devastující dopad na klíčové komunikace ve městě.

„V řádu týdnů se už objeví značky omezující tranzit, čekáme na dokončení rekonstrukce ulice Přátelství,“ vysvětlil Vladimír Kořen a dodal: „Nicméně zákaz tranzitu kamionů, neodstraňuje příčinu. Jediným řešením je právě dokončení jihovýchodní části Pražského okruhu.“

Další opatření, které by mělo zvýšit dopravní bezpečnost především v okolních obcích, je instalace úsekového měření. Umístěno bude na  sedmnácti místech, kde řidiči často porušují maximální stanovenou rychlost a dochází tam k nebezpečným situacím. Po tomto opatření volaly místní samosprávy, které nemají zřízenou obecní policii. Tyto kamery budou sloužit zároveň k monitorování a vyhodnocování kamionové dopravy.*

/zr/

K foto:

Memorandum za urychlenou dostavbu Pražského okruhu bylo podepsáno 5. října v Říčanech

Foto: archiv města Říčany

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down