Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Menší města a obce obracejí pozornost k objektům sokoloven a opravují je

I menší města a obce chtějí nabídnout občanům různorodé volnočasové vyžití. Centrem těchto aktivit se mnohde znovu stávají sokolovny. Ty se ale neobejdou bez úprav.

Zatímco v městečku Luže u Košumberka už mají generální rekonstrukci místní sokolovny za sebou, v Železném Brodě finišují s jejími přípravami.

LUŽE: SOKOLOVNA OŽÍVÁ DIVADLEM I KONCERTY MLADÝCH KAPEL

Město Luže (asi 2530 obyv., okr. Chrudim) připravilo občanům za minulý rok řadu možností pro volnočasové vyžití. »V posledních letech jsme hodně investovali do našeho hradu Košumberk, rozšířili jsme expozice, zpřístupnili uzavřené prostory a hrad jsme dovybavili, aby se v něm mohly konat různé kulturní akce,« přiblížil starosta Radek Zeman. »Díky tomu se návštěvnost zvedla z 1200 návštěvníků v roce 2010 na 7300 v roce 2013. Jsem za to rád a doufám, že letos návštěvnost ještě překonáme.«

Město přeje rovněž kulturním akcím. Na hradě pravidelně promítá letní kino a hraje se divadlo. Ve sportovním areálu a na náměstí se konají koncerty, zavedly se i vánoční trhy. Své pravidelné dny budou mít letos během roku i farmářské trhy.

Mezníkem v podpoře volnočasových aktivit se stala postupná rekonstrukce místní sokolovny (asi 5 mil. Kč). Jejím výsledkem je nová fasáda, okna i zázemí, stěny srovnané hrubou omítkou, nová podlaha jeviště a nová jevištní technologie, akustické úpravy, speciální zastínění oken, nové obložení, rozvody tepla i bar na sále. »Díky tomu můžeme začít pořádat divadelní představení, koncerty či přednášky, dosud odkázané jen na přízeň počasí,« vysvětlil starosta.

Sokolovnu využívají hlavně místní spolky pro konání plesů, ZUŠ pro své výroční koncerty a výtvarné výstavy. Sídlí v ní místní ochotnický soubor Jaroslav. Město chce též podporovat vztah mladých ke kultuře a k aktivnímu využívání volného času. V sokolovně začalo pořádat koncerty začínajících kapel. Tato iniciativa se setkala s ohlasem, takže v ní město bude pokračovat.

V BRODĚ REKONSTRUKCE JIŽ BRZY

Sokolovna v Železném Brodě (asi 6360 obyv., okr. Jablonec nad Nisou) na svou rekonstrukci teprve čeká. Plán oprav má však vedení města připraven, hotova je projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Náklady se odhadují na 40 mil. Kč, ale částka nezahrnuje řadu položek vnitřního vybavení, úpravu venkovních sportovišť atd. Město loni podalo žádost o dotaci z OP Životní prostředí na zateplení sportovní haly, která byla letos v únoru schválena.

»Součástí stavby bude zateplení, výměna oken, otopné soustavy a výměna kotle, rekonstrukce střechy a dílčí úpravy uvnitř objektu,« upřesnil Ing. Daniel Mach z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ. V současnosti je objekt vytápěn párou a systém se změní na teplovodní (výměnu kotle město uhradí ze svého). Stavební dokumentace by měla být hotova do konce května a během června a července vybrán dodavatel, aby v půlce srpna stavba mohla začít.

Na opravy střechy sokolovny město dotaci čerpat nebude, ale stavbu by rádo zahájilo co nejdříve. Poslední letošní akcí má být nové odkanalizování objektu, jež je nutné vzhledem ke konání hromadných akcí. »Prozatím řešíme problém s návazností stavby, která je dotována z EU, na stavbu bez dotace. Věřím, že jde pouze o administrativní záležitost,« dodal Daniel Mach.

Opravený interiér sokolovny v Luži.

FOTO: ARCHIV MĚSTA LUŽE

Dnešní stav sokolovny v Železném Brodě.

FOTO: ARCHIV MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *