01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mentor poskytuje klientovi praktickou pomoc

Službu mentor začalo zavádět do praxe Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) před třemi lety. Je určena příslušníkům romské menšiny, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření a kteří s Probační a mediační službou ČR spolupracují obtížně nebo kteří vůbec nezareagovali na pozvání k...

Službu mentor začalo zavádět do praxe Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) před třemi lety. Je určena příslušníkům romské menšiny, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření a kteří s Probační a mediační službou ČR spolupracují obtížně nebo kteří vůbec nezareagovali na pozvání k výkonu trestu (například trest OPP, podmíněné odsouzení s dohledem). V takovém případě hrozí klientovi odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Služba mentor tedy může být pro klienta poslední možností, aby od člověka, který je mu blízký jazykem a kulturou, dostal vysvětlení, co mu hrozí a jak situaci ještě řešit.

Takzvaný mentoring poskytují vyškolení laici, které s klienty spojuje náležitost k romské menšině.

V ČEM SPOČÍVÁ POMOC MENTORA

Mentor během výkonu alternativního trestu poskytuje klientovi PMS ČR praktickou pomoc, zejména aby byl schopen úspěšně vykonat tento trest. Současně se snaží posílit jeho silné stránky, napomáhá mu získat dovednosti pro řešení běžných i náročných životních situací a zvyšuje jeho právní povědomí v oblasti alternativních trestů.

Kromě toho mentor vykonává návštěvy v domácnosti klienta, spolupracuje s poskytovateli OPP, dále motivuje klienta k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativního trestu a porozumění normám většinové společnosti Rovněž zprostředkovává komunikaci s úřady. Důležité je, že mentor při své činnosti využívá vlastního příkladu, zkušeností, kontaktů a pracuje s klientem na individuální bázi.

Mentoři velkou měrou pomáhají pracovníkům PMS ČR orientovat se v lokalitě obývané Romy a s vyhledáváním klientů, kteří nespolupracují. Těm pak poskytují potřebné informace a motivují je k docházce na střediska, popřípadě je doprovázejí. Mentor by měl být schopen poskytnout klientovi svoji osobní zkušenost v procesu integrace a ve vedení života bez porušování společenských norem.

JAKÉ PŘEDPOKLADY MUSÍ SPLŇOVAT

Předpokladem pro to, aby se daná osoba stala mentorem, je zájem o tuto činnost, komunikační schopnosti a osobnostní dispozice stát se vzorem pro klienta. Zároveň musí absolvovat vzdělávací kurs, který byl akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Kurs se skládá ze 60 hodin teorie (právní a sociální minimum, zásady práce mentora a komunikační blok) a 40 hodin praxe (práce mentorů s klienty PMS ČR, která je doprovázena povinnou supervizí). Je zakončen zkouškou.

V roce 2004 se rekvalifikovalo a začalo s klienty pracovat prvních 14 romských mentorů PMS ČR ve středních a jižních Čechách.

Vyvinutí a realizaci služby podpořila Evropská unie v rámci projektu PHARE a velvyslanectví USA v ČR. V roce 2005 činnost mentorů podporovaly krajské úřady Jihočeského a Středočeského kraje. Nyní se služba uskutečňuje prostřednictvím projektu Systém mentoringu v trestní justici, který spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

V letošním roce SPJ připravuje rozšíření této služby o práci s propuštěnými vězni při jejich integraci do společnosti v rámci projektu Šance.

V současné době se služba mentor rozšířila do těchto regionů a měst:

NUTS II Severovýchod: Liberec, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim,

NUTS II Střední Čechy: Mladá Boleslav, Nymburk, Kutná Hora, Kolín, Beroun, Kladno,

NUTS II Jihozápad: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Strakonice.

Další informace k službě mentor poskytne vedoucí projektu Barbora Křižanová, tel.: 296 180 297, e-mail: krizanova@spj.cz, http://www.spj.cz.

Lída Hasmanová
Sdružení pro probaci a mediaci v justici

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down