Město Brno zahájilo přípravnou fázi vyhotovení svých stavebních předpisů

Práce na Brněnských stavebních předpisech začínají. Radní již uložili jejich zpracování Kanceláři architekta města Brna. Rámcový harmonogram počítá s tím, že by mohly začít platit hned, jak to umožní nový stavební zákon, tedy od 1. července 2024.

„Nový stavební zákon konečně umožní, aby mělo Brno vlastní městské stavební předpisy. Jejich přijetí nám umožní zohlednit charakter města a stanovit přesnější standardy a požadavky, než jsou uvedeny v celostátních předpisech, které dostatečně nemohou reflektovat potřeby největších měst,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vzhledem k tomu, že zatím není známa podoba celostátní prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, se kterou bude třeba koordinovat znění městských stavebních předpisů, je harmonogram stanoven jako rámcový. Platnost od 1. července 2024 by ale neměla být ohrožena.

Brněnské stavební předpisy budou ctít stejné principy jako připravovaný nový územní plán. „Velký důraz bude kladen na kvalitu veřejných prostranství, na zachování a rozvoj krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty území, na zachování a vytváření polyfunkčního městského prostředí nebo na zadržování a vsakování dešťových vod. Předpisy také mají nastavit podmínky pro rozvoj celého území města v souladu s trendy udržitelného rozvoje, s nízkými nároky na dopravní a technickou infrastrukturu a s celkově nízkou energetickou náročností,“  informoval radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký a doplnil: „Při přípravě se zaměříme na přehlednost a srozumitelnost předpisů, jejichž znění budeme koordinovat s Prahou a Ostravou, abychom předešli roztříštěnosti a nepřehlednosti regulace ve velkých městech.“

Brněnské stavební předpisy budou v průběhu tvorby projednány s dotčenými odbory, městskými firmami, zástupci městských částí a stavebních úřadů i s odbornou veřejností – architekty a investory.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down