Městská část Praha 12 aktivně vstupuje do Pražského společenství obnovitelné energie

Pokud to dosud nebyla změna klimatu, skokový nárůst cen plynu a elektřiny koncem loňského roku už mnohé přiměl uvažovat o jiných zdrojích energie. Praha reaguje na obojí. Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) postupně propojí tisíce fotovoltaik z pražských střech, a pomůže tak udržet stabilní a udržitelné ceny energií, aniž by se vzdálilo snaze o snížení emisí CO2. MČ Praha 12, jako převážně sídlištní městská část, se zdá pro tyto účely být ideální.

Jak na webu MČ Prahy 12 píše Petra Slezáková, momentálně se do společné solární elektrárny mohou zapojit vlastníci rodinných i činžovních domů, společenství vlastníků, bytová družstva, živnostníci i malý a střední podnikatelé po celé Praze, jejichž střecha je zatím "nevyužita”. 

Autorka článku cituje i slova starosty MČ Praha 12 Jana Adamce: "Energetická soběstačnost je dobrou odpovědí cenám elektřiny vyšponovaným na samotnou hranu. Praha 12, jako převážně sídlištní městská část, se zdá být ideální. Fotovoltaiky na střechách paneláků nenarazí na odpor památkářů, budou v podstatě neviditelné i pro samotné obyvatele Dvanáctky. Ničím tedy nenaruší veřejný prostor,... Ostatně když jsme v roce 2018 přebírali projekt nové radnice, zavázali jsme se udělat její budovu co nejvíc zelenou a energeticky soběstačnou. Elektrárna na střeše budovy pokryje zhruba třetinu spotřeby radnice. Během několika let se tak tato investice vrátí na úsporách." V jeho dalších fázích se tak k projektu PSOE může přidat i samotná radnice Dvanáctky.

Poznamenejme, že projektem nové "chytré" radnice MČ Praha 12 zvítězila v loňském ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2021, a to v kategorii Chytrá obec, viz: https://komunalniprojektroku.cz/video-galerie/komunalni-projekt-roku-2021/

“K červenci máme bez 20 objektů celý jeden tisíc přihlášených. Počítám do toho i objekty, které spadají pod majetek hl. města Prahy. Z Prahy 12 se přihlásilo 53 zájemců,” potvrzuje zájem o pilotní fázi projektu Petr Šimůnek, specialista marketingu PSOE. Zapojení stávajících FVE do komunitní energetiky inzeruje PSOE podle Petra Šimůnka na leden 2023.

A jak to funguje? Co zpočátku zní možná složitě, je naopak celkem jednoduché. Na adrese www.pripojdum.cz v sekci FAQ najdou zájemci odpovědi na většinu zásadních otázek. Namátkou: Můžeme na instalaci fotovoltaiky čerpat dotaci? Bude nutný zásah do elektroinstalace v domě? Stručně. Ano, můžete čerpat dotaci. Výše podpory podle podmínek konkrétního dotačního programu obvykle pokryje 40 až 50 % investičních nákladů výrobny. Vyplácí se po řádném předání a převzetí díla a úhradě ceny díla zhotoviteli. Zásah do domovní elektroinstalace není nutný. Instalace výrobny elektřiny bude připojena na stávající domovní vedení a vybavena vlastními zabezpečovacími prvky a měřením.

Některým se teď asi vybaví nedávný film Vlastníci, kde se SVJ neshodlo ani na nutných opravách. V případě fotovoltaiky na střeše je potřeba získat souhlas nadpoloviční většiny domácností v domě, případně dvě třetiny přítomných zástupců (při účasti usnášeníschopné nadpoloviční většiny členů SVJ). Tyto domácnosti se současně stanou přednostními odběrateli vyrobené elektřiny v domě. Ostatní domácnosti, které do projektu nepůjdou, mohou své potřeby elektřiny krýt svým stávajícím dodavatelem a nebudou s provozem výrobny nijak spojovány.*

/ps/

Ilustrační foto: archiv PSOE

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down