Autor
Kategorie:
Různé

Městští strážníci v Ostravě převzali zasloužená ocenění

Ocenění za dlouholeté působení ve službě a za výborné plnění pracovních úkolů převzalo ve druhé polovině května pětačtyřicet zaměstnanců Městské policie Ostrava (MPO). Na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima ocenění předal primátor města Petr Kajnar. Muži a ženy v uniformách převzali stužky Za...

Ocenění za dlouholeté působení ve službě a za výborné plnění pracovních úkolů převzalo ve druhé polovině května pětačtyřicet zaměstnanců Městské policie Ostrava (MPO). Na návrh ředitele MPO Zdeňka Harazima ocenění předal primátor města Petr Kajnar. Muži a ženy v uniformách převzali stužky Za věrnost, a to za 10 a 20 let nepřetržité služby u MPO i čestné odznaky za dlouhodobě výborné výsledky ve službě.

Primátor Petr Kajnar ve svém projevu poděkoval vyznamenaným příslušníkům městské policie za jejich podíl na tom, že bezpečnostní situace v Ostravě je srovnatelná s dalšími velkými městy u nás. I s ohledem na dlouhodobě kritizované nedostatečné kapacity republikové policie se muži a ženy v uniformách strážníků snaží být vždy tam, kde je jich potřeba. »Občané považují bezpečnost ve městě za jednu z nejvyšších hodnot. Děláte svou práci velmi dobře. Ostravané i návštěvníci města to náležitě oceňují,« dodal Petr Kajnar.

Městská policie Ostrava vznikla na základě obecně závazné vyhlášky přijaté ostravským zastupitelstvem už 12. února 1992. Již 7. dubna téhož roku složilo slavnostní slib prvních osmdesát městských strážníků. Ke konci roku 1992 už v městské policii působilo 319 mužů a žen v uni- formách.

Podle výroční zprávy o činnosti MPO za rok 2012 měla městská policie loni celkem 774 zaměstnanců, z toho 646 strážní- ků a strážnic. Potovnáme-li Ostravu s dalšími třemi největšími městy v České republice – s Prahou, Brnem a Plzní, pak podle statistik Ministerstva vnitra v uplynulém roce bylo v Ostravě zjištěno 16 765 trestných činů, z nichž 4656 bylo objasněno (Praha 72 345 zjištěných trestných činů – 15 964 objasněných, Brno 15 424/4689, Plzeň 5827/2854). Pokud jde o podíl městské policie na objasněnosti kriminality s ohledem na počet zadržených osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti, v Ostravě městští strážníci loni zadrželi 546 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti (tj. 11,7% podíl u objasně- ných trestných činů), městští strážníci v Praze 668 osob (4,2% podíl), v Brně 330 osob (7,0% podíl) a v Plzni 149 osob (5,8% podíl).

Ocenění strážnicím a strážníkům předal primátor Petr Kajnar.

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *