Autor
Kategorie:
Ekonomika

Mezi operačními programy se přesune přes 7 mld. Kč

Usnesením č. 387 z 22. 5. 2013 vláda na návrh Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) rozhodla, že na základě vyhodnocení rizikovosti operačních programů přesune 0,5 mld. Kč z OP Technická pomoc a 3,1 mld. Kč z ROP Severozápad do šesti zbývajících regionálních operačních programů.

Kromě toho bude 3,7 mld. Kč z OP Životní prostředí realokováno do OP Doprava. Tyto prostředky mají být využity mj. na podporu výstavby pražského metra.

Nyní je na orgánech příslušných operačních programů, zda realokované prostředky přijmou – a pokud ano, do kterých konkrétních oblastí podpory je zacílí. Teprve potom bude návrh realokací předložen Evropské komisi ke konečnému schválení.

Podle prvních reakcí výbory regionálních rad regionů soudržnosti (RS), které jsou řídicími orgány regionálních operačních programů (ROP), tyto dodatečně získané peníze vítají. Tak třeba v RS Moravskoslezsko uvažují o tom, že nově získaných 800 mil. Kč by použili na vzdělávání, infrastrukturu sociálních služeb, pořízení nových prostředků hromadné dopravy apod. RS Střední Morava je připraven dalších 600 mil. Kč věnovat na vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, sociální integraci, silnice a ekologickou MHD.

RS Střední Čechy vidí v takto dodatečně přiznaných 500 mil. Kč pro ROP Střední Čechy nejen příležitost k vypsání dalších výzev, např. pro opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy, další podporu udržitelných forem veřejné dopravy (cyklostezky, parkoviště P+R, zastávky veřejné dopravy apod.) či posílení podpory výstavby a rozšiřování mateřských škol, ale také určitou satisfakci za tvrzení Víta Bárty, předsedy Věcí veřejných, který i na jednání středočeského zastupitelstva tvrdil, že kraj, resp. region soudržnosti, bude muset do Bruselu vracet stovky milionů korun. »Naopak, i vláda potvrdila, že ROP Střední Čechy dobře pracuje a velmi kvalitně administruje projekty,« komentoval usnesení vlády hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a připomněl, že nedávný mimořádný audit, který nechalo provést Ministerstvo financí, ukázal, že ROP Střední Čechy je v chybovosti, která dosáhla zhruba 0,93 %, jedním z nejlepších operačních programů v České republice.

ROP SEVEROZÁPAD NENÍ JEDINÝM RIZIKOVÝM PROGRAMEM

Proti kroku vlády se však ohradil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, podle něhož přesun 3,1 mld. Kč z ROP Severozápad jasně potvrzuje, že MMR již nepředpokládá obnovení činnosti tohoto regionálního programu ve smyslu vypisování nových výzev a využití nevyčerpaných finančních prostředků pro rozvoj Ústeckého kraje.

MMR oponuje s tím, že v ROP Severozápad i nadále zůstávají peníze, které by mohly být v rámci nových výzev rozděleny mezi žadatele v regionu soudržnosti Severozápad, pokud by řídicí orgán ROP Severozápad vyřešil včas problémy s úhradou finanční korekce. »Nyní by mohlo jít zhruba o 3,6 mld. Kč, což je částka, která by regionu soudržnosti Severozápad jistě pomohla při řešení stávajících regionálních problémů,« tvrdí ministerstvo.

Analytický materiál z dílny MMR za programy se střední mírou rizika označuje OP Doprava, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Do skupiny programů s vysokou mírou rizik zařazuje OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Severozápad a OP Technická pomoc.

Kam míří 3,1 mld. Kč z ROP Severozápad a 0,5 mld. z OP Technická pomoc

ROP Severovýchod 600 mil. Kč
ROP Střední Čechy 500 mil. Kč
ROP Jihozápad 500 mil. Kč
ROP Moravskoslezsko 800 mil. Kč
ROP Střední Morava 600 mil. Kč
ROP Jihovýchod 600 mil. Kč
Celkem 3,6 mld. Kč
Pozn.: Orgány příslušných regionů soudržnosti musí přijetí těchto částek ještě odsouhlasit a rozhodnout, do kterých oblastí podpory je vloží.

ZDROJ: ÚŘADY PŘÍSLUŠNÝCH REGIONÁLNÍCH RAD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *