Mezi prvními se u nové ministryně práce a sociálních věcí ohlásili zástupci Sdružení místních samospráv

Zástupci Sdružení místních samospráv ČR včera jednali s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou.

Tématem jednání byly problémy, které spadají do gesce rezortu práce a sociálních věcí a jež obce považují za nejpalčivější.  Jde především o zneužívání sociálních dávek určených na bydlení, obecně pak o problematiku sociálního bydlení a s tím související fenomén vyloučených lokalit.

Jednou z priorit, které budou obce po ministerstvu požadovat, je vyšší kontrola sociálních dávek určených na bydlení – a především jejich snížení tam, kde jsou nadužívány nebo dokonce zneužívány. „Zbytečně vyplácené dávky na bydlení neřeší palčivou situaci sociálně slabých, ale financují byznys provozovatelů ubytoven, s tím nemůžeme souhlasit,“ prohlásil k tomu předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) Stanislav Polčák a dodal: „Obecně považujeme za jednu z možností, jak řešit zneužívání těchto dávek, regulaci cen nájmu v ubytovacích zařízeních, kde žadatelé o příspěvek na bydlení žijí, a to například na základě cenových map.

Se zneužíváním příspěvku na bydlení souvisí problematika sociálního bydlení, která dosud nebyla uspokojivě vyřešena. Myšlenku sociálního bydlení SMS ČR podporuje, avšak zdůrazňuje, že zákon, který by sociální bydlení systematicky upravoval, musí brát v potaz specifickou situaci jednotlivých regionů a obcí, zejména těch malých. „Věříme, že sama obec zná nejlépe svou situaci, své potřeby a své možnosti. Návrh zákona by měl iniciativy obcí podporovat a poskytovat jim jednotný rámec pro jejich realizaci. Obce se totiž o své potřebné občany, zejména o ty, kteří mají trvalý pobyt na jejich území, již nyní starají a jsou tak významnou instancí v prevenci sociálního vyloučení,“ připomněl Stanislav Polčák. SMS ČR v této souvislosti vítá skutečnost, že vláda má v úmyslu upravit rozpočtové určení daní zavedením koeficientu zohledňujícího počet seniorů žijících v obci.

Další oblastí, na kterou by se podle SMS ČR mělo ministerstvo zaměřit, je řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit a omezení fenoménu vnitřní migrace. „Rádi bychom diskutovali o změně posuzování a definice vyloučených lokalit, protože z takzvané Gabalovy analýzy vypracované v roce 2014 vyplývá, že sociálně vyloučené lokality se proměňují, že sociální vyloučení je jev dynamický – a je tedy potřeba ho průběžně monitorovat,“ uzavřel Stanislav Polčák.*

/zr/

(Možnými změnami doplatku na bydlení se zabývá i aktuální srpnové vydání Moderní obce, v digitální podobě si je můžete přečíst na: https://digi.profipress.cz/ .)

K foto:

Ze včerejšího jednání ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové s vedením Sdružení místních samospráv ČR

Foto: archiv SMS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *