Mezinárodní projekt Mosty důvěry 2.0: Spolupráci s ukrajinskými municipalitami pro jejich poválečnou obnovu navazují i města v ČR

Tři města – Česká Třebová, Nový Jičín a Zábřeh – se zapojila do mezinárodního projektu Mosty důvěry 2.0 pro obnovu Ukrajiny, v rámci něhož navazují partnerství a spolupráci se třemi ukrajinskými municipalitami – Jasiní, Pavlohradem a Ržyščivem. Zástupci jednotlivých partnerů se potkali online i osobně, nyní pracují na společných projektech.

Partnerství vznikala několika způsoby. Česká Třebová z Pardubického kraje navázala na své předešlé kontakty s Jasiní ze Zakarpatské oblasti. Nový Jičín z Moravskoslezského kraje měl zájem zahájit spolupráci s městem z Dněpropetrovské oblasti, nad níž se rozhodla převzít patronát Česká republika v souvislosti s poválečnou obnovou, a nebál se ani čtyřnásobně většího města Pavlohrad. Zábřeh z Olomouckého kraje pak našel odpovídajícího partnera – Ržyščivskou komunitu z Kyjevské oblasti – podle svých priorit a potřeb ukrajinské strany.

Nový Jičín z Moravskoslezského kraje podpoří město Pavlohrad v Dněpropetrovské oblasti. Na snímku představitelé obou měst. Foto: archiv SMO ČR

Zástupci jednotlivých partnerství se nejprve potkali online na konci května tohoto roku, kde si vyměnili první kontakty a základní informace o svých městech. Zároveň si vytyčili své priority, potřeby a možnosti pro další spolupráci. Těmi byla zejména komunální technika, která se aktuálně využívá na frontě, dále odpadové a vodní hospodářství, energeticky účinné technologie či oblast podnikání, ale také kultura, školství, sport, gastronomie (zejména české pivo) či projektový management.

Starosta a místostarosta Zábřeha se zástupci Ržyščivské komunity. Foto: archiv SMO ČR

O dva měsíce později přijeli zástupci ukrajinských municipalit zapojených do projektu do České republiky, aby osobně navštívili své české protějšky. Zástupci českých měst si pro své ukrajinské kolegy připravili bohatý a poučný program – ukázali jim systém odpadového hospodářství a další komunální služby ve městě a představili jim i sportoviště a kulturní zařízení. S ukrajinskými hosty se bavili také o vodohospodářské infrastruktuře či školství a seznámili je rovněž s propracovanými způsoby poskytování sociální péče. Zástupci ukrajinských municipalit přitom okusili i místní kuchyni včetně českého piva či pálenky.

Ze společného fotografování zástupců Svazu měst a obcí ČR s delegací ukrajinských municipalit. Foto: archiv SMO ČR

SVAZ MĚST A OBCÍ KOORDINOVAL ČESKOU ČÁST MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU MOSTY DŮVĚRY

V rámci své cesty do Česka navštívila ukrajinská delegace také Kancelář Svazu měst a obcí České republiky, který koordinoval českou část mezinárodního projektu Mosty důvěry. Jeho úkolem bylo na počátku najít vhodná středně velká města ochotná se do projektu zapojit, dále pro ně zorganizovat bilaterální online setkání i studijní návštěvu zástupců ukrajinských municipalit do Česka. Svaz také pořádal online fórum solidarity pro sdílení zkušeností se spoluprací a pomocí ukrajinským municipalitám v souvislosti s válečným stavem. Hledal rovněž vhodné finanční možnosti z národních i evropských zdrojů, které by byly vhodné pro rozvoj přeshraničních partnerství a realizaci společných projektů mezi českými a ukrajinskými municipalitami.

Výstupem mezinárodního projektu Mosty důvěry, který celkově organizovala Rada evropských obcí a regionů (CEMR) ve spolupráci s Asociací ukrajinských měst (AUC) a za finanční podpory programu U-Lead with Europe, jsou nejen nová partnerství, která musí být ještě formálně ukotvena, ale také vidina spolupráce na společných projektech. Ty mají za cíl využít zejména zkušeností a znalostí, příp. materiální podpory českých měst pro rozvoj, poválečnou obnovu a přípravu na členství v Evropské unii ukrajinská města.

Dvacetitisícová Jasiňa má zájem zmodernizovat svůj kulturní dům či nainstalovat solární panely na střechy obecních budov, stotisícový Pavlohrad buduje svůj vlastní vodovod, který má být napojen na sluneční energii, a čtrnáctitisícová Ržyščivská komunita potřebuje pomoci s dekontaminací pitné vody a zpevněním své skládky komunálního odpadu.

Vhodnou finanční podporu pro zapojení českých municipalit do těchto projektů poskytuje například Česká rozvojová agentura nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu, některé kraje, Mezinárodní visegrádský fond či komunitární programy a také programy přeshraniční spolupráce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu cílí na propojování podniků s municipalitami, v souvislosti s válkou na Ukrajině zřizuje také platformu „Business klub Ukrajina“ pro sdílení informací a navazování partnerství. Poskytuje rovněž finanční podporu na výměnu zkušeností mezi zástupci českých a ukrajinských municipalit (tzv. twinning). Tu lze podpořit rovněž některými granty programu Erasmus+ či town-twinningovou výzvou z programu CERV (pro občany, rovnost, práva a hodnoty). Inovativní postupy v oblasti cirkulární ekonomiky, klimatu či ochrany biodiverzity pak lze podpořit programem LIFE nebo interregovým programem DANUBE.

Konkrétní materiální pomoc, například ve formě autobusů či sanitek, které ukrajinská města postrádají kvůli jejich využívání ve válce, lze také zaslat jako jednorázový humanitární dar na Ukrajinu. V tom může pomoci Dobročinný fond ViZa založený Krajem Vysočina a její partnerskou Zakarpatskou oblastí. Ten totiž zná detailní administrativní postupy a ukrajinskou legislativu a dokáže zacílit jednotlivé dodávky na konkrétní místa, aby se neztratila v centrálních skladech.

JAK SE ZAPOJIT DO OBNOVY UKRAJINY

Tyto možnosti a příležitosti pro spolupráci s ukrajinskými protějšky mohou využívat všechna naše města či obce, bez ohledu na svou velikost. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině zveřejňuje Svaz měst a obcí ČR na svých webových stránkách www.smocr.cz nabídky partnerství od konkrétních ukrajinských municipalit, které se na něj obracejí v nynější složité situaci. Najít vhodného ukrajinského partnera pro přeshraniční spolupráci a přispět tím k řešení akutních potřeb či následné poválečně obnově lze také na mezinárodní platformě cities4cities, která nabízí nejen základní informace o konkrétních ukrajinských městech poptávajících pomoc a spolupráci, ale také výčet prioritních oblastí, v nichž chce konkrétní municipalita prohlubovat zahraniční vazby.

Kvůli pokračující ruské válce na Ukrajině je stále jakákoliv, byť jen malá pomoc například v podobě dodávky potravin, zdravotnického materiálu či oděvů, potřebná a vítaná. Její přesun navíc nemusí být tak složitý a finančně náklady díky fungujícím koordinačním mechanismům a dostupným prostředkům z národních i mezinárodních zdrojů.*

Pavla Hosnedlová,

Svaz měst a obcí ČR

Na snímku zcela nahoře: Starosta České Třebové se starostou Jasině

Foto: archiv SMO ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down