Mikulášské náměstí v Plzni: Z ošklivého káčete krásná labuť

Letos v polovině září bylo v Plzni slavnostně předáno k užívání obnovené Mikulášské náměstí. To bylo už v roce 1902 založeno jako klasické parkové a rozsáhlý park je tu dodnes.

Návrh celkové obnovy Mikulášského náměstí zpracoval tým pod vedením Ing. arch. Karla Hanzlíka. Na základní studii řešení rekonstrukce náměstí spolupracoval Ing. Václav Weinfurter z Klatov, významný zahradní architekt, který se mj. autorsky podílel na úpravách zahrad Pražského hradu. Svoji práci na Mikulášském náměstí bohužel nemohl dokončit, protože předčasně zemřel.

ZELEŇ V KAŽDÉM DETAILU


Celkové řešení vychází z původní pravidelné dispozice náměstí, jež dá vyniknout významným budovám a přitom odpovídá současnému životnímu stylu. Základní kostru prostoru tvoří dvojité lipové aleje, které lemují pěší komunikace.

Rozdělení prostoru na průchozí a relaxační zajišťují živé plůtky z ptačího zobu a smíšená rabata trvalek a okrasných keřů. Vstup do relaxační části je možný ze čtyř rohů náměstí skrz výrazná kovová loubí popnutá růžemi (nyní jsou zatím holá, nicméně v budoucnu bude veřejnost do parku vstupovat nádherně »rozkvetlými branami«). Centrální travnatý prostor (pod automatickou závlahou) budou moci lidé využívat k relaxaci na pobytovém trávníku obdobně jako v historickém jádru města. Pro venčení psů budou sloužit travnaté pásy vně delších stran náměstí, čímž nebude docházet k nežádoucím kolizím.

Součástí rekonstrukce byla i obnova zpevněných povrchů – dlažby a mlat, instalovalo se nové veřejné osvětlení, přibyly lavičky a odpadkové koše a kompletně byly obnoveny vegetační prvky (trávníky, stromy a keře). Během zemních prací v jihovýchodním rohu náměstí dělníci objevili starou studnu, která byla následně upravena tak, aby vodu z ní bylo možné využívat pro závlahu parkových ploch.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2010 a z finančních důvodů byla rozložena do tří let. Celkové náklady na realizaci činily 36 mil. Kč. Investorem bylo Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně. Na rekonstrukci Mikulášského náměstí město získalo dotaci z OP Životní prostředí, a to na obnovu vegetačních prvků i mlatových povrchů, a rovněž finanční dar od společnosti Panasonic.

DO PARKU PATŘÍ I SOCHY

Park je doplněn několika sochařskými díly. Hmotově nejvýraznější je sousoší J. K. Tyla v hlavní ose parku jako protiváha k budově Církevního gymnázia. Sousoší bylo do parku umístěno v rámci rekonstrukce, dříve se nacházelo v jiném plzeňském parku – Lochotínském, kde ovšem nemělo dostatečně důstojnou polohu. Ve dvou vstupních loubích jsou další plastiky – busta Jiřího Trnky (ta byla v parku i dříve) a kamenné pítko z dílny výtvarníka Václava Fialy.

Do parku se vrátil také vodní prvek – sice ne na původní místo v centrální části travnatého parteru, nýbrž na zpevněnou plochu před sousoším J. K. Tyla. Tvarem i použitým materiálem jde o moderní fontánu s několika střiky, které jsou při setmění atraktivně nasvíceny. Zvuk vody navíc přehlušuje hluk okolní dopravy, což je pro krátkodobou relaxaci na lavičkách kolem fontány velmi příjemné.

ZKUŠENOSTI PO PRVNÍCH MĚSÍCÍCH

Zatím nelze objektivně zhodnotit, jak si zrekonstruovaný park vede z hlediska údržby a zda byly záměr a myšlenka tvůrců skutečně naplněny a veřejností přijaty. Travnaté plochy jsou úspěšně zapojené, trvalkovým výsadbám bude kompletní zapojení ještě nějakou dobu trvat. Na podzim se v parku rozehrála atraktivní barevná přehlídka rudého zbarvení listů nově vysazených okrasných třešní a zářivě zlatých listů lip.

Park je hojně navštěvován. O velké přestávce dopoledne studenty z obou škol, korzujícími maminkami s kočárky i seniory. Odpoledne a o víkendech pak lidmi všech věkových a sociálních skupin. Za hezkého počasí bývají téměř všechny lavičky obsazeny. Bohužel, začátkem října vandalové zlomili čtyři vysazené lípy a u fontány odcizili krytky trysek. Věříme, že to byly první a poslední pokusy zkazit radost všem, kdo se na obnově parku podíleli, a park se stane oblíbenou zelenou oázou setkávání a krátkodobého odpočinku a že si takto upraveného prostoru budou lidé vážit.

 

LUCIE NIŽARADZEOVÁ
Správa veřejného statku města Plzně, oddělení koncepce zeleně

 

Mikulášské náměstí – technologie údržby v rámci následné péče

 

Pracovní operace počet opakování/rok
Vegetační prvek: STROMY
Znovuuvázání dřeviny 1x
Výchovný řez alejových stromů 1x
Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 1x
Odstranění obalu kmene z juty, odstranění kotvících prvků 0,3x
Vegetační prvek: ŽIVÉ PLOTY
Chemické odplevelení výsadeb 0,5x
Vypletí bez okopávky 2x
Řez a tvarování živého plotu 2x
Vegetační prvek: PNOUCÍ RŮŽE
Řez pnoucích růží 1x
Zřízení a odstranění zimní ochrany rostlin 1x
Hnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 2x
Vegetační prvek: TRVALKOVÉ ZÁHONY
Zřízení a odstranění zimní ochrany rostlin 1x
Odplevelení s nakypřením 4x
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí 2x
Dosadba chybějících rostlin (5% z celkového počtu) 1x
Výhrab listí z výsadeb 2x
Hnojení umělým hnojivem naširoko 1x
Vegetační prvek: TRÁVNÍK
Jarní výhrab 1x
Seč vč. shrabání posečené hmoty 22x
Hnojení umělým hnojivem naširoko 1-2x
Chemické odplevelení 1x
Provzdušnění trávníku 0,3x
Prořezání trávníku 0,3x
Podzimní shrabání listí 1x

 

ZDROJ: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ

 

Mikulášské náměstí: Pohled na průčelí přilehlého Církevního gymnázia.

Po setmění jsou střiky ve fontáně atraktivně nasvíceny podvodním osvětlením.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *