Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří školní hřiště a tělocvičny v obcích do tří tisíc obyvatel

Od dnešního dne až do 18. srpna 2017 (12 hodin) mohou obce do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovateli základní školy, podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun.

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také na realizaci, se prokazatelně podílely místní děti nebo mládež a které jsou zaměřeny na:

* rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční i víceúčelová sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy

* rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

Podpořené stavby, školní hřiště a tělocvičny mohou být využívány také pro další volnočasové sportovní, spolkové a společenské aktivity.

Školním hřištěm či tělocvičnou  se rozumí stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Maximální výše dotace je až 5 mil. Kč, dolní limit na jednu akci činí 500 tis. Kč. Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Jak uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, peníze do tohoto dotačního titulu byly převedeny z národního programu na podporu cestovního ruchu, kde zatím poptávka nedosahuje nabídky. Karla Šlechtová si uvědomuje, že naopak zájem o podporu školních hřišť a tělocvičen bude značný. Jestliže skutečně v dotačním titulu č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury nastane výrazný převis poptávky, je připravena žádat do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 o peníze i na tyto účely.

Žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury je třeba podávat do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Více informací o podprogramu naleznete zde: http://www.mmr.cz/getmedia/0ec12088-af05-4875-93a9-52771cfd28c1/Zasady-podprogramu_DT6.pdf .*

/rš/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down