Ministerstvo školství chce podpořit rozvoj pohybových aktivit ve školách

Aktivní transport do školy i ze školy, pohybové přestávky ve vyučování, změny ve výuce tělocviku, otevřená hřiště, více školních sportovních soutěží a další návrhy obsahuje materiál Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024–2028 (zkráceně Mládež v pohybu a ve zdraví), který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již předložilo k projednání vládě. 

Role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti po mnoho let tráví značnou část dne a získávají také významné návyky pro další život, je pro podporu řešení problémů spojených s nedostatkem pohybových aktivit zcela zásadní,“ uvedl Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,  s tím, že jde o historicky první ucelenou národní koncepci svého druhu.

Problematiku školního a vysokoškolského sportu nově definovala novela zákona o podpoře sportu, která s účinností od 1. 4. 2023 ukládá MŠMT tuto oblast podporovat. „Oblast školního a vysokoškolského sportu ovšem vnímáme jako součást širšího konceptu opatření, aktivit a činností, které ve vzájemné synergii významně zvýší pohybovou aktivitu dětí, žáků a studentů a současně sníží negativní dopady nedostatečného pohybu na jejich fyzické i duševní zdraví,“ vysvětlil Ondřej Andrys, státní ministerský tajemník.

Základní pilíře koncepce

Koncepční dokument Mládež v pohybu a ve zdraví je rozdělen do dvou částí. První se věnuje podpoře pohybových aktivit žáků ve školách a školských zařízeních a staví na několika základních pilířích:  Podpora aktivního pohybového režimu žáků během celého dne, Výuka tělesné výchovy, Pohybové a sportovní aktivity v zájmovém vzdělávání, Rozvoj sportovní infrastruktury, Monitoring podpory pohybových aktivit. Druhá část dokumentu se věnuje oblasti školního a vysokoškolského sportu: Školní sport, Vysokoškolský sport.

Při implementaci plánu podpory pohybu se počítá se spoluprací s Českou školní inspekcíMetodické doporučení stojící na konceptu Aktivní školy poskytuje řadu konkrétních doporučení a námětů, které školy mohou začít využívat prakticky ihned, doplnil Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor. Dodal, že metodické doporučení reflektuje také výsledky celostátního testování tělesné zdatnosti žáků z roku 2022.

Role Státního zdravotního ústavu

Stejně jako na řadě jiných témat spojených s podporou zdravého životního stylu dětí, žáků a studentů spolupracuje MŠMT na řešení problematiky podpory pohybových aktivit mladých lidí se Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Nejen jako ředitelka Státního zdravotního ústavu, ale i jako lékařka a matka vnímám roli zdravého pohybu a zdravého životního stylu jako základních předpokladů pro udržení zdraví a péči o něj. Proto Státní zdravotní ústav podporuje nejen pohyb jako preventivní aktivitu, ale zaměřuje se i na další související témata, jako je třeba podpora duševního zdraví nebo jako jsou změny ve školním stravování,“ připomněla Barbora Macková, ředitelka SZÚ.

Další aktéři

Důležitost podpory pohybu dětí a mladých lidí si dlouhodobě uvědomuje řada subjektů, od neziskového sektoru přes komerční prostor až po zaměstnavatelská sdružení. „České sportovní neziskové i podnikatelské prostředí materiál podpory pohybových aktivit ve škole jednoznačně vítá a považuje ho nejen za klíčový dokument pro zvýšení pohybové gramotnosti dětí a mládeže, ale také za významnou strategickou investici do fyzického a duševního zdraví naší populace. Jsme připraveni zapojit se do realizace prostřednictvím našich trenérů a instruktorů i formou nabídky naší sportovní infrastruktury. Jako příklady dobré praxe můžeme nabídnout projekty, jako jsou Děti na startu nebo Trenéři ve škole, které již řadu let běží po celé České republice,“ sdělila Jana Havrdová, viceprezidentka Hospodářské komory ČR a předsedkyně Nadačního fondu Aktivní ČESKO. Další příležitostí ke spolupráci bude i 2. ročník kampaně Aktivní září, jehož jednotlivé oblasti realizace budou představeny na konferenci Aktivní ČESKO 15. 5. 2024 v  Senátu.

Významnými aktéry při řízení a implementaci celého procesu podpory pohybu dětí, žáků a studentů budou také VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT, Národní pedagogický institut ČR, Národní sportovní agentura, tělovýchovné fakulty a samotné školy a jejich zřizovatelé. *

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down