Ministerstvo vnitra aktualizovalo metodiku k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, v návaznosti na nález Ústavního soudu aktualizovalo metodiku k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Ministerstvo vnitra názor Ústavního soudu z 25. 7. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 24/23  (informovali jsme o něm už 25. července – pozn. redakce, viz: https://moderniobec.cz/obce-mohou-zatizit-vyssi-dani-z-nemovitosti-i-jen-urcite-nemovitosti-rozhodl-ustavni-soud/ ) respektuje a vítá, že soud jednoznačně uvedl, že vyšším zdaněním může obec zatížit i jednotlivé nemovitosti. V praxi se totiž doposud jednalo o spornou otázku a Ministerstvo vnitra bylo konfrontováno s řadou podnětů od jednotlivých daňových subjektů, jejichž nemovitosti obce zatížily vyšším zdaněním. Taktéž dřívější judikatura Ústavního soudu, od které se aktuální nález do jisté míry odchyluje, nahlížela na pojem „část obce“ poněkud přísněji. Z těchto důvodů proto Ministerstvo vnitra přistoupilo k podání příslušného návrhu Ústavnímu soudu, přičemž, vědomo si možných významných finančních dopadů do rozpočtů obcí, ale i do majetkové sféry nemalého počtu daňových subjektů, požádalo Ústavní soud o přednostní projednání (Ústavní soud tak rozhodl do 4 měsíců od podání návrhu).

Kde naleznete upravenou metodiku k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

S ohledem na zásadní dopady nového nálezu Ústavního soudu Ministerstvo vnitra provedlo aktualizaci metodiky k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, a taktéž vydalo stanovisko k dané problematice; tyto materiály jsou ke stažení níže, a rovněž je naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem https://www.mvcr.cz/odk .

Závěrem Ministerstvo vnitra připomíná, že pokud obce mají v úmyslu upravit koeficienty u daně z nemovitých věcí pro příští rok, musí tak učinit obecně závaznou vyhláškou, která nabude platnosti nejpozději k 1. říjnu tohoto roku a účinnosti nejpozději k 1. lednu 2024.

/mv čr/*

Na ilustračním snímku: Z plenárního zasedání Ústavního soudu

Foto: web ÚS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down