Ministerstvo vyhlašuje výzvy s předstihem. Začíná se příští týden!

Ministerstvo pro místní rozvoj v nejbližších dnech vyhlásí výzvy v rámci národních programů. Rozhodlo se tak vyjít vstříc žadatelům o dotaci a vyhlásit výzvy s výrazným předstihem. Příští týden se tak otevře příjem žádostí o dotaci pro rok 2017. Ministerstvo mezi regiony ČR rozdělí přes miliardu korun.

„V minulém roce byl zájem o národní dotace obrovský a letos tomu snad nebude jinak. V následujících několika dnech tak vyhlásíme výzvy jak pro obce, tak pro další žadatele v různých oblastech, které pomohou s rozvojem našich regionů. Věříme, že žadatelé budou s novým časovým harmonogramem vyhlášení dotačních programů spokojeni a umožní jim to pohodlněji realizovat a financovat podpořené akce,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Příjem žádostí bude odstartován vyhlášením výzvy 17.10. a 18.10. a ukončen bude k 30. 12. 2016. Do konce dubna 2017 by pak žadatelé ve všech programech měli vědět, zda se svojí žádostí uspěli.

Národní programy a podprogramy/dotační tituly:

Podpora bydlení:
Podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti bydlení a také jeho kvality. Výzvy budou vyhlášeny na regeneraci sídlišť, podporované byty (pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní byty pro seniory), výměnu olověných rozvodů a na bytové domy bez bariér.

Podpora rozvoje regionů
Obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit ministerstva. Podpora je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roku,  zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních staveb v obci a na obnovu místních komunikací.

Podpora územně plánovacích činností obcí
Program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020.

Podpora revitalizace území (demolice zdevastovaných bytových domů)
Dotaci může získat obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru tuto lokalitu. Jedná se o dotaci na demolici zdevastovaných budov. Cílem programu je připravit území k dalšímu rozvoji obce.

Podpora regionů (po živelních pohromách)
Podpora je zaměřena pro obce a kraje na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku, který byl zasažen živelní, nebo jinou pohromou.

V tomto roce pak budou ještě vyhlášeny výzvy v programech: Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsou pro žadatele připraveny další stovky milionů korun. Nově připravený Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, který je dělen na dva podprogramy – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR a Marketingové aktivity v CR – bude v  letošním roce vyhlášen poprvé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *