Ministerstvo zemědělství i napřesrok v menších venkovských obcích podpoří obnovu kapliček, božích muk, hřbitovních zdí apod.

Celkem padesát milionů korun pro dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II si Ministerstvo zemědělství připravilo na rok 2024. Cílem programu je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

„Dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků existuje již od roku 2016 a každoročně je o něj velký zájem. Letos jsme upravili pravidla příjmu žádostí tak, aby je mohli žadatelé registrovat po dobu dvou týdnů. Po jejich vyhodnocení budou moci žadatelé předložit vybrané žádosti Ministerstvu zemědělství. Novinkou je elektronický příjem žádostí i příloh a rovněž dva režimy spolufinancování poskytnuté dotace, a to v závislosti na velikosti obce,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Alokace 50 milionů korun je určená na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání a stojí v obcích do 2 000 obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2 001 do 5 000 obyvatel. Jde o objekty typu kapličky, zvoničky, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší nebo hřbitovy a hřbitovní zdi.

U obcí s počtem obyvatel do 2 000 může být výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. V případě obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 může být výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. V obou případech to může být nejméně 15 tisíc a nejvíce 300 tisíc korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků.

Od 1. do 14. února 2024 bude probíhat registrace žádostí v rámci výzvy Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny I, a to prostřednictvím Jednotného dotačního portálu.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.

/zr/*

Na snímku: Obnova jedné ze tří kapliček na území městyse Vratěnín na Znojemsku

Foto: web městyse

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down