Ministerstvo životního prostředí bilancuje končící rok 2023

Podpořili jsme zejména nejzranitelnější v obraně proti vysokým cenám za energie, posilujeme ochranu vody a připravujeme Česko na zálohování, uvedlo dnes Ministerstvo životního prostředí, když se ohlédlo za svými výsledky v roce 2023.

Resort životního prostředí v končícím roce spustil nové dotační programy pro rekonstrukce bytových i rodinných domů, připravil novely zákonů o vodě, půdě, nebo obalech, představil koncept zálohování PET lahví a plechovek a pokračoval v soustavné ochraně tuzemské přírody.

„V roce 2023 se nám podařila řada důležitých kroků, které pomohou České republice nejen k dodržení závazků vůči Evropské unii, ale především jsou dobrou cestou k tomu, abychom naši přírodu a životní prostředí zbytečně nezatěžovali. Těžko se z toho množství dobře odvedené práce vybírá to nejdůležitější, pro mě osobně je to určitě spuštění programu Nová zelená úsporám Light pro seniory a znevýhodněné rodiny, kterým pomáhá snižovat účty za energie. Z legislativy to jsou zákony pro vyšší ochranu vody a také půdy, protože to jsou ty nejcennější zdroje, které máme,“ shrnul uplynulý rok ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dotační programy pomáhají lidem šetřit výdaje za energie

Hned v lednu 2023 spustilo Ministerstvo životního prostředí dotační program Nová zelená úsporám Light (https://www.mzp.cz/cz/news_20230417-Nova-zelena-usporam-Light-nabidne-ohrozenym-domacnostem-dalsi-miliardy-korun-na-zatepleni-a-zcela-nove-i-na-solarni-ohrev-vody), který nabízí příspěvek na rychlé investice do energetických úspor pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Díky tomu mohou rodiny čerpat finance například na jednoduché zateplení domů a na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody.

Dotační program Oprav dům po babičce (https://www.mzp.cz/cz/news_20231218_dotaci-oprav-dum-po-babicce-doplni-vyhodny-uver-od-bank-a-sporitelen), který MŽP otevřelo pro zájemce letos v září, zase umožňuje domácnosti získat zálohové financování na komplexní renovace nemovitostí. K tomuto programu se od února příštího roku přidává také možnost čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen. Ten nabídne poloviční úročení oproti úrokové sazbě stanovené ČNB v aktuálním období pro úvěry na bydlení, tedy úrok okolo 3,5 %.

„V České republice je více než 400 tisíc neobydlených domů. Programem Oprav dům po babičce chceme pomoci nejen mladým rodinám, které nemají připravené vyšší úspory, s kompletními rekonstrukcemi starších nemovitostí. Díky tomu zároveň omezíme šíření zástavby do volné krajiny, aby nedocházelo k dalšímu záběru zemědělské půdy,“ doplnil k novému titulu Nová zelená úsporám ministr Petr Hladík.

Novela vodního zákona: Komplexní legislativní řešení havárií na vodách

Novela vodního zákona (https://www.mzp.cz/cz/news_20230314-Havarijni-novela-vodniho-zakona-stanovi-jasna-pravidla-pro-prevenci-i-reseni-havarijnich-udalosti-na-ceskych-tocich) stanovuje přesný postup řešení významných havárií. Návrh definuje role zasahujících složek, a to na základě zkušeností z praxe. Zvyšuje také sankce za způsobení havárie, zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů, a především zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků.

„Ochrana vody a jejích zdrojů nejen v kontextu změny klimatu je neoddiskutovatelným národním zájmem. Tam, kde potenciálně hrozí havárie velkého rozsahu, zavedeme preventivní monitoring vypouštění odpadních vod u významných znečišťovatelů. Právě havarijní vodní novelou nastavujeme průlom v prevenci vzniku havárií," uvedl k novele vodního zákona Petr Hladík a pokračoval: „Zároveň byla schválena novela vládního nařízení (https://www.mzp.cz/cz/news_20230510-Vlada-schvalila-lepsi-ochranu-vod-zprisnila-ohlasovaci-prah-pro-kyanidy) která zpřísňuje prahové hodnoty pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování. Jde o přítomnost kyanidů v odpadech a hodnota se upravuje z 500 kg na 50 kg za rok.“

Dalším úspěchem v této oblasti dosáhlo ministerstvo díky návrhu na ústavní změnu, která zajistí vyšší ochranu vody a vodních zdrojů (https://www.mzp.cz/cz/news_20230621_Ministr-Hladik-Ustavni-ochranu-vody-schvalila-vlada). „Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek, či zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať  už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ konstatoval ministr.

Ochrana nejkvalitnější zemědělské půdy je prioritou

Ministerstvo životního prostředí letos v dubnu rovněž představilo novelu zákona o ochraně půdního fondu (https://www.mzp.cz/cz/news_20231128_Za_poslednich_100_let_jsme_prisli_o_temer_milion_hektaru_%20zemedelske_pudy_nejen_proto_si_zaslouzi_vyssi_ochranu_shodli_se_politici_koalice_SPOLU_Novelu_dnes_schvalili_poslanci_v_prvnim_cteni) před zábory pro plošné záměry obchodů, skladů nebo fotovoltaických elektráren.

Primárně však úpravou zákona vznikne prostor pro rozvoj agrovoltaiky, například na chmelnicích, vinicích a v ovocných sadech, dojde tak k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy. „Že je změna potřebná dokazují i čísla, například za posledních 100 let jsme přišli o 900 tisíc hektarů a každý rok se u nás zabere dalších 700 hektarů půdy, což odpovídá 1 000 fotbalovým hřištím. V Česku máme  navíc nejvíce hal na počet obyvatel ve střední Evropě. Pro srovnání máme 1100 m2 hal na 1000 obyvatel, druhé Polsko má 757 a třetí Slovensko pouze 630. Na druhou stranu tu leží ladem přes 13 000 hektarů brownfieldů,” odůvodnil Petr Hladík nutnost změny zákona.

Zjednodušení pro stavebníky

V letošním roce se také podařilo schválit zákon o jednotném environmentálním stanovisku (https://www.mzp.cz/cz/news_20230324_Snemovna-schvalila-navrh-zakona-o-jednotnem-environmentalnim-stanovisku), díky němuž se od ledna 2024 stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ - místo několika samostatných razítek (až šestadvaceti) pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA.

Zákon tak přinese zásadní zjednodušení povolování nejrůznějších typů záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí. 

Společně se zákonem o stanovisku nabude k 1. 1. 2024 účinnosti také jeho doprovodný změnový zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o JES. Ten obsahuje kromě změn souvisejících se zavedením jednotného environmentálního stanoviska některé další změny právní úpravy, například možnost konat veřejné projednání v rámci procesu EIA nejen prezenčně, ale i online.

Zálohování PET lahví a plechovek

Legislativní úpravu řešení zálohového systému (https://www.mzp.cz/cz/news_20231107_Novela-zakona-o-obalech-zavede-zalohovani-PET-a-plechovek) ministerstvo předložilo do mezirezortního připomínkového řízení. Prostřednictvím zálohování by se k recyklaci mělo dostat více než 2,5 miliardy kusů nápojových plastových lahví a plechovek. Sníží se tak množství nevyužitého odpadu a také výrazně ubude odhozených plastových lahví i plechovek jak v přírodě, tak ve městech.

„Díky zálohování se nám podaří vysbírat až 90 % PET lahví a plechovek k recyklaci. Z petky bude zas petka, to znamená, že v nových obalech budou ty staré, ušetří se nové zdroje. Plechovka i PET lahev z recyklátu mají až o 80 % nižší uhlíkovou stopu než plechovka či PET lahev z panenského materiálu. Při výrobě PET lahve z recyklátu se ušetří až 79 % energie a při výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje až o 95 % méně energie. Zavedením zálohování splníme i naše evropské závazky, ale především ulevíme české přírodě, protože právě tyto obaly jsou jedněmi z nejčastěji ledabyle odhazovaných,“ přiblížil ministr Petr Hladík a doplnil: „Řídím se myšlenkou, že nic není odpad. Zálohování je jenom jednou z výsečí cirkulárního hospodaření, které se vyvíjí a my musíme držet krok. Do budoucna budeme více a více materiálů separovat a recyklovat, jako  příklad lze uvést textil.“

Ministerstvo životního prostředí zahájilo proces vyhlášení CHKO Soutok (https://www.mzp.cz/cz/news_20230825_Pul-stoleti-ceka-Soutok-na-velkoplosnou-ochranu-Ministr-Hladik-dnes-odstartoval-proces-vyhlaseni-nove-CHKO) na jihu Moravy. Soutok řek Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk s prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR.

Ochrana přírodního bohatství

 „Vím, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci. Uděláme proto vše, aby se zachovala do budoucna i pro příští generace. Zkušenosti z jiných chráněných oblastí ukazují, že udržitelný rozvoj regionu přináší benefity nejen přírodě, ale i místním lidem,“ konstatoval Petr Hladík při srpnové návštěvě oblasti. MŽP dále pracuje na vyhlášení CHKO Krušné hory a NP Křivoklátsko.

Další úspěchy resortu, ale i práce na rok 2024:

/mžp/*

Ilustrační foto: web MŽP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down