Ministr financí rozhodl o využití úspor za státní dluh k výstavbě škol

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, jehož gestorem je Ministerstvo financí, bude letos disponovat celkem 440 miliony korun. To je o 240 milionů více, než se původně plánovalo. Zvýšení alokace je možné díky přesunu části úspor dosažených při obsluze státního dluhu.

Ministerstvo financí obdrželo v rámci třetí výzvy k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol rekordní počet žádostí od obcí, které žádají o 70% dotaci na navýšení kapacit základních škol na svém území. Cílům programu a hodnoticím kritériím vyhovělo 38 projektů v celkové hodnotě 1,1 miliardy korun. Ministerstvo financí tyto projekty, realizované v letech 2016–2018, podpoří částkou 770 milionů korun.

Aby byla výstavba nových tříd zahájena v co nejkratším čase, rozhodl ministr financí o navýšení prostředků určených k tomuto účelu v letošním roce z původních 200 milionů na 440 milionů korun. Tyto nové prostředky byly získány z úspor na obsluze státního dluhu z rozpočtové kapitoly státní dluh.

Enormní zájem o program vychází z přetrvávajícího nedostatku míst na základních školách v blízkosti velkých měst, kam se obvykle stěhují mladé rodiny s dětmi. V České republice nebyla bohužel tomuto trendu řadu let věnována patřičná pozornost, což se projevuje v nedostačující občanské vybavenosti velkého počtu příměstských obcí. Ministerstvo financí bylo první, kdo začal tento problém aktivně řešit. Díky mimořádně dobrým výsledkům řízení likvidity a státního dluhu v letošním roce a vzhledem k tomu, že podpora rodin s dětmi patří mezi priority naší vlády, rozhodl jsem o posílení tohoto programu. To starostům umožní rychlejší rozjezd potřebných projektů,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, kterou spravuje Ministerstvo financí, funguje od roku 2014. Hlavním cílem je přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství zejména ve spádových oblastech, které se vyrovnávají s prudkým nárůstem počtu obyvatel. Tento jev se týká především tzv. satelitních městeček, která vznikla zejména v okolí větších měst. Nejhorší situace je v okresech Praha-východ a Praha-západ. V první výzvě bylo vybráno 20 projektů s termínem realizace v letech 2014–2016 s účastní státního rozpočtu ve výši 446 milionů korun. Do konce roku 2015 bylo na tyto projekty uvolněno 360 milionů korun (81 %). V loňském roce bylo ve druhé výzvě vybráno 24 projektů s termínem realizace do konce roku 2016 s účastí státního rozpočtu ve výši 634 milionů korun.

Podpora je soustředěna na projekty, jejichž cílem je výstavba kmenových tříd a specializovaných učeben, což vede k navýšení stávajících kapacit základních škol. Z programu je však také možné financovat výstavbu stravovacích a sportovních zařízení (vyjma venkovních sportovišť), ale pouze v případě, že jejich výstavba je vyvolána v souvislosti s potřebou řešit nárůst nových kapacit. Realizací projektů v rámci první a druhé výzvy bude navýšena kapacita základních škol o 5500 míst, navýšení kapacity za třetí výzvu bude představovat dalších přibližně 4000 míst. „Celkem tak díky dosavadním třem výzvám pojmou příměstské školy až 9500 nových školáků,“ shrnuje ministr financí Andrej Babiš.

Ministerstvo financí umožní realizovat v letech 2014–2018 investiční výdaje do základního školství ve výši 2,6 miliardy korun za podpory státního rozpočtu ve výši 1,8 miliardy korun.*

/tz/

 

K foto:

Díky podpoře z podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst bylo možné přistavět i třetí patro ZŠ v Mnichovicích (okres Praha-východ). Více informací o tomto projektu najdete v dubnovém vydání Moderní obce, které se ke čtenářům bude expedovat už v pátek 1. dubna.

Foto: archiv obce

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *