Ministryně Klára Dostálová: Rozvolnění pravidel evropských fondů považuji za správný krok, po něm by ale měly následovat další

Chorvatské předsednictví Rady EU svolalo na dnešek videokonferenci ministrů členských států, do jejichž kompetence patří politika soudržnosti. Ministři řešili konkrétní kroky, jak může tato politika přispět ke zvládnutí aktuální pandemie. Mezi diskutovaná opatření patřila například pomoc podnikatelům nebo rozšíření využití prostředků na další potřebné oblasti. Za ČR se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Současná pandemie bude mít pravděpodobně dalekosáhlé ekonomické důsledky, a to ve všech členských státech EU. S jejich řešením mohou pomoci i prostředky z fondů EU. Evropská komise přišla s návrhem, který na nastalou situaci reaguje, což je dobře. Navrhované změny rozhodně podporujeme. Všechny státy žádají o flexibilnější přístup, přičemž nejde o žádné peníze navíc. Pokud máme používat peníze, které jsou již pro členské státy určeny, musíme mít volné ruce pro to, jak je co nejlépe použít, a nesmíme je mít svázané omezujícími předpisy. Upozornila jsem rovněž na nejohroženější sektory podnikání, cestovní ruch a dopravu, na které bude mít krize největší dopad a budou tak potřebovat výraznou pomoc. Současnou situaci musíme řešit i v kontextu přípravy nového programového období 2021–2027, které se tímto ještě více opozdí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „V ČR se již s pomocí národních prostředků povedlo rozjet a dokonce i vyčerpat program pro podnikatele Úvěr COVID, který jim má pomoci překlenout toto těžké období. V těchto dnech se připravuje jeho pokračování ze zdrojů fondů EU.“
Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII) byla Evropskou komisí představena 13. března jako součást reakce na aktuální zdravotní situaci.

První navrhované opatření má mobilizovat hotovostní rezervy z evropských fondů. Mimo jiné plánuje umožnit státům, aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování. V ČR se jedná o více než 300 mil. eur, které by bylo možné využít na potřebné aktivity. S cílem zvýšit dostupnost prostředků navíc Evropská komise vyplatí roční předběžné platby pro rok 2020 již v příštích týdnech.
Dále Evropská komise navrhuje rozšířit podporované oblasti o oblasti, které mají přímý vliv na zvládnutí současné situace a jejích následků, a umožnit primárně směřovat prostředky na nové projekty reagující na krizi v oblasti veřejného zdraví a na investice do posílení zdravotnických kapacit.

Návrh opatření CRII dále počítá například s uznatelností nákladů na zdravotní péči, rozšířením podpory malých a středních podniků o provozní náklady, či umožněním změn v operačních programech bez nutnosti schválení ze strany Evropské komise.

/tz/

Ilustrační foto: archiv MMR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Hi your post is very nice and i am greatful to you for sharing this post with us.here i want to share some information about Norton Antivirus.As we all know how much Norton Antivirus is usefull for our laptops and mobiles.so whenever you have any query regarding Norton or need any assistance how to run or any information that time please visit over this site-norton Antivirus technische ondersteuning

  2. Hi your post is really appreciatable.I really thankful for this post .here i would llike to share some information about HP Printer.We can resolve the smallest problem on same time If you are facing any problem relate to your HP Printer's so this is the right place to get smallest information about HP PRINTER for the further information please visit on our website- hp printer technische ondersteuning

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down