01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Místní partnerství je zdrojem nových projektů

Národní síť Zdravých měst již několik měsíců systematicky připravuje své členy na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v plánovacím období 2007 až 2013.

Ve čtyřech Zdravých městech Jihomoravského kraje - Letovice, Kuřim, Boskovice, Hodonín - se uskutečnila jednání s místními politiky, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany o prioritách měst a regionů a projektových záměrech. Výsledkem těchto setkání, na nichž se sešlo okolo 400 zájemců, je mj. rozsáhlá databáze návrhů projektů, která pokrývá hlavní rozvojové oblasti regionů Letovicko, Kuřimsko, Boskovicko a Hodonínsko.

První kroky v dlouhodobé přípravě svých členů učinila Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) díky Jihomoravskému kraji (projekt SROP 3.3. - Partnerství pro EU programy), který finančně podpořil pilotní ukázky místních partnerství a především vytvoření dostatečné projektové kapacity v příslušných regionech. Výsledkem této činnosti byly "zásobníky" projektů, které se průběžně aktualizují a zejména výběr tzv. nosných projektů, na nichž se místní partnerství shodla, že zvýší prosperitu regionů a zajistí jejich udržitelný rozvoj. V další fázi připravila NSZM tzv. projektové inkubátory, které umožnily dopracovat vybrané nosné projekty do podoby projektové dokumentace. Profesionální projektoví manažeři tímto způsobem pomáhali již na Letovicku a Hodonínsku. Osvědčený postup se letos v září uplatní i v mikroregionu Kuřimska.

TŘI KROKY K MÍSTNÍMU PARTNERSTVÍ

Město Letovice: Členem NSZM je od roku 2000 a spolu s přistoupivším mikroregionem Letovicko využívá v přípravě na čerpání zdrojů z EU metodickou pomoc asociace. Ta spočívá ve třech hlavních krocích. "Start byl 24. ledna 2005, kdy se zástupci obcí, neziskových organizací, právnických a fyzických osob včetně dalších zájemců seznámili s principy místního partnerství. Návrhy projektů mohou zveřejňovat pomocí jednoduchého formuláře na internetové adrese htp//: www.nszm.cz/letovice/dataplan," vysvětloval první krok Bohuslav Kuda, místostarosta Letovic.

Poté se zástupci veřejného i soukromého sektoru z regionu a okolí na veřejném fóru v Letovicích zabývali rozvojovými záměry a návrhy projektů a doplnili je o jiné oblasti důležité pro kvalitní rozvoj města a regionu. Po diskusi o prioritách vznikla jako třetí krok dohoda o projektech mikroregionu Letovicko, které svým významem přesahují hranici města a blízkého okolí (tematická naučná cyklostezka z Brna na hranice s Pardubickým krajem Staletími kolem Svitavy, zkvalitnění rekreačního zázemí vodní nádrže Křetínka a další). "V této fázi nám velmi pomáhají tzv. projektové inkubátory a profesionální odborníci. S jejich pomocí dokážeme dobré nápady přeměnit ve skutečné projekty a s nimi se pak ucházet o dotace z EU," dodává Bohuslav Kuda.

O SVÝCH PROBLÉMECH HODNĚ VĚDÍ

Kuřim: Obdobné aktivity se uskutečnily i v tomto městě. "Největší přínos místního partnerství vidím v tom, že začala veřejná diskuse o prioritách města. Je však škoda, že se do projektu nezapojil celý Jihomoravský kraj, podobně jako Zdravý kraj Vysočina. Efekt by byl mnohem větší a také by se lépe hledala shoda nad tím, kam by měl náš kraj dále směřovat," popisoval situaci kuřimský místostarosta PaedDr. David Holman. Podle jeho názoru se neobjevily návrhy projektů, o nichž by se již nevědělo. "Řadu nápadů obsahuje komunitní Plán zdraví a kvality života a nedávno dokončený strategický plán. Diskusní fóra nám ale umožnila porovnat záměry města na jedné straně a přání a představy veřejnosti na straně druhé. Veřejnost tak může sledovat, jak se s nimi dále nakládá," uzavírá místo-starosta.

PROJEKT PŘINESL PRVNÍ VÝSLEDKY

Boskovice: Více než stovka lidí projednávala "u kulatých stolů" návrhy projektů a priorit na Boskovicku. "Budeme určitě lépe připraveni, jelikož budeme přesně vědět, co naše město potřebuje. A díky účasti mnoha zástupců ze širokého regionu, například z Kunštátu či mikroregionu Malá Haná, budeme schopni sladit naše zájmy se zájmy sousedících obcí a regionů," konstatovala Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka Boskovic. I když je tento projekt především vkladem do budoucnosti, v Boskovicích se mohou již nyní pochlubit konkrétními výsledky. Během budování místního partnerství se uskutečnila řada diskusí, například o rozvoji cestovního ruchu. Podnikatelské subjekty se spojily s městem a neziskovými organizacemi a již nyní se rýsuje projekt v hodnotě okolo 100 miliónů korun.

HODONÍN STARTUJE

Hodonín: Do tvorby absorpční kapacity se v minulých týdnech zapojilo Hodonínsko. První setkání k budoucím projektům se uskutečnilo v Hodoníně. Databáze se už začala naplňovat návrhy projektů. I v tomto případě se bude na veřejném fóru podrobně diskutovat o prioritách regionu včetně aktualizace komunitního Plánu zdraví a kvality života. Město již zvolilo některé nosné projekty, které za odborné konzultační pomoci NSZM a dalších profesionálních projektových manažerů budou dále rozpracovány až do podoby projektové dokumentace.

Projektový inkubátor v Hodoníně se může uskutečnit díky dotaci z Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí, kterou obdržel projekt NSZM, jehož hlavním cílem je posílení sítě místních Agend 21.

ANTONÍN TYM

Kancelář NSZM ČR

Nové projekty a celokrajský seminář

Do začátku května letošního roku se v regionech Letovicko, Kuřimsko a Boskovicko shromáždilo více než 230 návrhů nových projektů (viz http:/www.nszm.cz/jmk/dataplan).

Boskovicko: 74 návrhů - v oblastech volného času (24), cestovního ruchu (18) a dopravy (13),

Letovicko: více než 100 návrhů - téměř dvě třetiny v oblastech doprava, volný čas a podnikání,

Kuřimsko: 12 návrhů - například z oblastí volného času, životního prostředí,

Hodonínsko: je teprve na začátku, ale očekává se podobný zájem.

Celokrajský seminář

Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje se uskuteční letošního 21. června celokrajský seminář, na kterém budou prezentovány zkušenosti měst Letovice, Kuřim, Boskovice a Hodonín při budování místních partnerství. Více se dozvíte na webových stránkách Jihomoravského kraje (http://www.partnerstvi-jmk.cz).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down