Místní protidrogoví koordinátoři jsou styční důstojníci systému prevence

Ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, legislativně zakotvenou zákonem č. 65/2017, účinným od letošního 31. května, si laická veřejnost spojuje především s omezením kouření v pohostinstvích a restauracích. Ve skutečnosti se však ochrana (veřejného) zdraví dotýká rovněž alkoholu, drog či gamblerství.

O změnách, které zmíněný zákon přináší, s důrazem na dopad na existující systém prevence, debatovali minulý týden v Praze během Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni zástupci ministerstev zdravotnictví, práce a sociálních věcí, financí a školství, zástupci služeb, protidrogoví koordinátoři z krajů i obcí a další odborníci.

Z hlediska účinného systému prevence jsou důležití krajští a místní protidrogoví koordinátoři, jenže tyto pozice zákon v konečném znění pevně neukotvuje. Avšak jak na konferenci varoval Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor: „Místní koordinátoři jsou napojeni na jednotlivá K-centra, místní komunity, bojují o rozpočet jednotlivých subjektů, vědí, co kde chybí a udržují sociální vazby na osobní úrovni. Bez těchto lidí hrozí výrazně zhoršení situace.

Přítomní zástupci z krajů a obcí zase poukazovali mj. na častou praxi, kdy je úvazek místního protidrogového koordinátora nedostatečný a slučovaný s prevencí kriminality, romskou otázkou apod.

Akci uspořádal Odbor protidrogové politiky při sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).*

/sd/

 

K foto:

Protidrogovou politiku na národní úrovně představili na konferenci (zleva) Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, a Lucia Kiššová, vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky při sekretariátu RVKPP

Foto: Simona Dvořáčková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *