01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Místo dotací půjčky? Umožní to finanční nástroj JESSICA

Jaké zásadní změny pravidel či novinky pro žadatele a pří-jemce dotací z regionálních operačních programů (ROP) se zavedly koncem loňského roku nebo se připravují?

Od konce roku 2011 platí v reakci na doporučení Evropské komise zákaz pro příjemce dotací používat ve výběrových řízeních tzv. »losovačky«, tj. náhodný výběr losem za účelem omezení počtu zájemců, ani v kombinaci s objektivními kritérii. Při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek nesmí být dílčím hodnoticím kritériem smluvní pokuty apod.

MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ

V souvislosti se zavedením režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle novely zákona č. 235/2004 Sb., došlo k úpravě způsobu dokladování způsobilé DPH. Příjemcům, kteří neuplatňují DPH do způsobilých výdajů, odpadá povinnost předkládat kopii evidence pro daňové účely. V návaznosti na další novelizaci zákona se mění postupy pro úpravu rozpočtu, kdy při zvýšení DPH nelze rozpočet navýšit, ale v případě úspory jiných položek rozpočtu lze prostředky přesunout na DPH.


ROP Moravskoslezsko hlásí posun elektronizace služeb. Úspory a zjednodušení umožňují tzv. modifikované platby, kdy jde dotace i s podílem příjemce přímo na účet dodavatele při zachování všech kontrolních mechanismů. Příjemci mohou i elektronicky žadat o platbu, rozšiřuje se elektronické podávání monitorovacích zpráv a bude to platit i pro změnové formuláře.

JESSICA A FINANČNÍ INŽENÝRSTVÍ

Žadatelé o dotace z regionu soudržnosti Střední Morava budou moci od roku 2013 využívat i půjčky z ROP Střední Morava. Výbor Regionální rady už schválil zahájení prací na spuštění finančního nástroje s názvem JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Nástroj funguje na principu využití návratných zdrojů, které se jako dlouhodobé úvěry, půjčky, záruky a investiční kapitál poskytují na investice do městských oblastí.

»Do konce roku by se mělo uzavřít výběrové řízení na správce Fondu rozvoje měst (FRM), který bude hospodařit s penězi vyčleněnými z ROP Střední Morava na nástroj JESSICA,« oznámil ředitel ÚRR Ivan Matulík. »Půjde o právnickou osobu, která zprostředkuje svěřené finance (asi 250 mil. Kč) formou půjček do projektů měst podle daných pravidel.« Projekty musí vykázat návratnost, aby svěřené prostředky mohly být vráceny a opět investovány v regionu.

Správce fondu předloží též investiční strategii pro projekty, u nichž se předpokládá využití nástroje JESSICA. Budou to projekty z oblasti rozvoje měst a podpory cestovního ruchu. Města nad 10 tisíc obyvatel, jichž se JESSICA týká, budou muset k tomuto účelu zpracovat Integrovaný plán udržitelného rozvoje. O konkrétní podobě JESSICY v regionu soudržnosti Střední Morava se rozhodne v březnu. Druhotným efektem zavedení nástroje má být i to, jak naučit města pracovat s nástroji finančního inženýrství. Od roku 2014 bude navíc ve vztahu k evropským penězům kladen větší důraz na půjčky oproti dnešnímu modelu dotací.

JESSICU zavádějí od roku 2010 i v Moravskoslezsku (asi 500 mil. Kč). »Máme před podpisem smluv se dvěma společnostmi na správce FRM. Konkrétní projekty nebo zapojená města s viditelnými výstupy tedy ještě nemáme, přesto by to měla být otázka ještě letošního roku,« sdělil manažer vnější komunikace ÚRR Moravskoslezsko Michal Sobek. Podpořené projekty by se měly týkat přeměny tzv. brownfields, variantou je výstavba či rekonstrukce kampusů nebo revitalizace kulturních památek.

Stěny čekáren zrekonstruovaných autobusových zastávek v Poděbradech (ROP Střední Čechy) zachycují historii města.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down