Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Mladí architekti mají letos za úkol oživit opuštěný industriál v obcích a městech

Vzbudit zájem mladých tvůrců o vzhled a další osud jejich rodiště, místa působiště nebo města a obce, které je zkrátka něčím zaujaly, je cílem soutěže Young Architect Award 2014.

Podtitul soutěže totiž zní Bolavá místa měst a obcí, přičemž letošní ročník si bere na mušku znovuoživení nevyužívaných výrobních objektů a technických areálů – opuštěný industriál. Zájemci především z řad studentů a začínajících architektů, absolventů oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury, kteří nepřesáhli věk 33 let, mohou přihlašovat své práce na dané téma do 3. července.

ROZPROUDIT DISKUSI, OŽIVIT MÍSTO

Měli by nejen zpracovat samotný projekt, ale i vhodně identifikovat a vyhledat problémové místo z řad opuštěných areálů továren, skladů, přístavů nebo nádraží. Projekty pomohou zahájit diskusi o budoucí výstavbě mezi obyvateli měst a zastupiteli.

Soutěžící mohou své projekty přihlásit do kategorie Ideové studie. Na výběr mají lokality, které označili zástupci dotčených měst a obcí společně s územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu. Jedná se o objekty či areály nádražní, vojenské, dopravní, zemědělské, důlní šachty, ale i o prostředí, v němž se pomalu »degradovala struktura zástavby«. Jde např. o bývalou elektrárnu a teplárnu v Holešovicích a budovu Žižkovského nádraží v Praze, Brněnskou přehradu nebo lokalitu autobusového nádraží v Liberci. Účastníci však mají rovněž možnost volby vlastního místa, jež považují za problémové a splňuje kritéria soutěže.

»V českých zemích většinou hledíme na opuštěná průmyslová území rozpačitě, bez nápadu a vůle k využití dochovaných industriálních stop, identifikujících místo i kontext,« uvedl předseda poroty prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger z Fakulty stavební ČVUT v Praze. »V tomto ohledu bude i soutěžní přehlídka pozitivní,« dodal.

Na hodnocení se bude dále podílet generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, Jiří Janďourek z FUA TU v Liberci, ATAK architekti a Hana Ryšavá. Dále za Nadaci »Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových« Josef Pechar a Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Štafetu patrona soutěže převzal letos po Evě Jiřičné výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek.

Výsledky letošního ročníku YAA se slavnostně vyhlásí 16. září a soutěžní studie bude možno zhlédnout v průběhu září 2014 až dubna 2015 na putovní výstavě. Aktuality k soutěži jsou pro zájemce k dispozici na: www.yaa.cz.

Jedna z loni oceněných, Tereza Scheibová, získala i cenu časopisu Moderní obec.

FOTO: RADOVAN MIČA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *