Autor
Kategorie:
Ekonomika

MMR aktualizovalo stav čerpání peněz EU

Prostředky proplacené příjemcům dotací z regionálních operačních programů zatím s výjimkou ROP Jihovýchod zůstávají pod průměrem čerpání z celkové alokace NSRR.

Další pravidelnou měsíční monitorovací zprávu průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období Evropské unie pro období let 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) vydalo 27. 8. Tato zpráva se vztahuje ke stavu k 7. 8. 2013 a představuje hlavní aktuální výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů České republiky v tomto programovém období EU.


Podle MMR bylo od počátku programového období k 7. 8. 2013 v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie realizované na území České republiky podáno 98 058 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1398,8 mld. Kč. To představuje 175,3 % celkové alokace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) na programové období 2007-2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty jednotlivých operačních programů dosud vydaly 43 806 rozhodnutí/smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 691,3 mld. Kč, což činí 86,6 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dotací dosahují 447,0 mld. Kč, tedy 56,0 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené Evropské komisi činí 261,6 mld. Kč, což je 32,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007-2013.

Monitorovací zpráva se podrobně věnuje rovněž čerpání finančních prostředků v jednotlivých regionálních operačních programech (ROP). Zkrácený výstup z této zprávy vztahující se k jednotlivým ROP, uvádíme níže v tabulce.

Za připomenutí stojí i fakt, že na počátku tohoto programového období, tedy v lednu 2007, byl kurz CZK vůči EUR stanoven na 27,54. Ke dni generování sestav se zdrojovými daty v aktuální monitorovací zprávě, tj. k 7. 8. 2013, výše měnového kurzu činila 25,86 CZK za EUR. Od ledna 2007 celkově kurz české koruny vůči euru, s nímž se pracuje pro potřeby tohoto programového období, posílil o 6,1 %, což se promítá do snížení hodnot jednotlivých alokací vyjádřených v Kč.


Čerpání finančních prostředků (EU a národní zdroje) v jednotlivých ROP (stav k 7. 8. 2013)

ZDROJ: MMR ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *