MMR: Velká finanční injekce českým památkám

Česká republika bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj čerpat výhradně do oblasti kulturního dědictví až 11 mld. Kč. Tato jedinečná částka je poslední příležitostí tak velkého rozsahu, jež mohou z evropských dotací naše památky získat. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je v současné době realizováno již 99 projektů obnovy památek, muzeí a knihoven za 5,25 mld. Kč. Dalších 80 projektů památek je v procesu hodnocení a postupně si rozdělí zhruba další 3 mld. Kč. Krajská a státem zřizovaná muzea a krajské knihovny mohou stále podávat žádosti o podporu, se zaměřením na vznik nových expozic a depozitářů či zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů.

„Obnova památek je důležitá pro zachování kulturního dědictví naší země a atraktivity českých regionů. Už brzy díky těmto dotacím získá novou vizáž například hrad Kost nebo kolonáda haly Vincentka v Luhačovicích.  Největší objem dotací směřuje zejména na revitalizaci památek zapsaných na seznamu UNESCO a dále pak na některé národní kulturní památky,“ konstatovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Největší objem dotací směřuje zejména na revitalizaci památek zapsaných na Indikativním seznamu UNESCO, například jsou to Lázně Luhačovice, Žatec – město chmele, a dále pak na některé národní kulturní památky atp. Výjimečnost tak rozsáhlých investic do našeho kulturního dědictví nelze spatřovat jen v samotném rozsahu, ale především v obsahu. Nejedná se totiž o pouhou obnovu památek jako takových, ale každý projekt přináší našemu kulturnímu dědictví určitou přidanou hodnotu.

Příkladem je obnova barokního hospitálu Kuks, který jako jediný projekt v České republice získal v letošním roce cenu Grand Prix v rámci ocenění Europa Nostra a jenž ojedinělým způsobem propojil revitalizaci objektu s navrácením kulturně-společenského života například prostřednictvím bylinné zahrady apod. Tento projekt byl uskutečněn v minulém programovém období díky dotaci z Integrovaného operačního programu.

Mezi nejzajímavější podpořené projekty IROP patří například obnova svatoprokopského areálu na Sázavě (dotace EU ve výši 101 mil. Kč), dále projekt Stará Boleslav – kolébka české státnosti (dotace EU 98,7 mil. Kč), revitalizace hradu Kost (dotace EU 75,1 mil. Kč), revitalizace kolonády haly Vincentka v Luhačovicích (dotace EU 88 mil. Kč) atd.

V oblasti kulturního dědictví IROP bylo dosud vyhlášeno osm výzev, z nichž tři jsou již ukončené (dvě výzvy na Revitalizace vybraných památek a jedna výzva na Muzea).

IROP navázal na úspěchy a zkušenosti IOP (Integrovaný operační program) a ROP (Regionální operační programy). Především v IOP bylo realizováno několik stěžejních projektů revitalizace památek, k nimž patří nejen již zmíněná obnova hospitálu Kuks, ale také vznik Centra sklářského umění ve sklářské huti František v Sázavě s bohatými edukačními aktivitami, dále revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli nebo zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice a dolu Hlubina. Ve srovnání s již dříve realizovanými projekty IOP se v IROP měnily některé podmínky, například v jednom projektu lze čerpat dotaci maximálně 124 respektive 246 mil. Kč, pokud je památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Integrovaný regionální operační program (IROP) dosud vyhlásil již 77 výzev v celkové hodnotě přesahující 115 mld. Kč. Program je obecně zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech republiky. Kulturní dědictví je jednou z mnoha oblastí zaměření. K dalším patří například rozvoj infrastruktury atp.*

/zr/

K foto:

Obnova barokního hospitálu Kuks jako jediný projekt v České republice získala v letošním roce cenu Grand Prix v rámci ocenění Europa Nostra

Foto: archiv

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down