01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mobilní protipovodňová ochrana: Velkoobjemové vaky

K mobilním protipovodňovým systémům patří také velkoobjemové vaky. Jejich technologie je založena na již známých prostředcích a postupech při ochraně území a sídel před katastrofickými účinky povodní.

Technologie velkoobjemových vaků stojí na čtyřech pilířích: vedle samotných tkaninových vaků jsou to dále směsi vlastních receptur, speciální dopravní čerpadla a technologické postupy.

TECHNICKÝ POPIS A DRUHY VAKŮ

Kromě základních typů mohou být velkoobjemové vaky šity v řadě průměrů a délek. Pro plnění jsou uzpůsobeny pomocí »rukávcových« ventilů. Odvzdušňování zajišťují odvzdušňovací ventily. Velkoobjemové vaky se rozdělují do pěti základních typů:

Vak hadicový - válec o různých průměrech, který je určen jako jednoduchá, nízká zábrana; průměr 200-750 mm, max. délka 100 m.

Vak ledvina - kompakt dvou nebo tří vaků hadicových vzájemně textilně propojených, s možností vytvoření hráze až do výše 2 m. Tato zábrana je určena pro vytvoření masivní fronty ochrany lokalit, výstavbu »suchých poldrů« apod. Rozměry: dvojče nebo trojče o průměru 200-550 mm, max. délka 30 m.

Vak stavebnicový - ve tvaru hranolů různých rozměrů, je kvalitní náhradou pro utěsnění např. protržených hrází místo standardního zásypu lomovým kamenem; průřez 1 x 1 x 3 m, kapacita směsi max. 6 t.

Vak typu CityBag - varianta vaku stavebnicového, je určen pro stavbu hrází hlavně v městských úsecích jako náhrada pytlíků s pískem. Demontáž vaků je snadná s využitím běžné techniky. Rozměry 0,6-0,9 x 0,6-0,9 x 2 m, kapacita směsi max. 6 tun.

Vak matrace - matracový tvar s plošným rozměrem podle potřeby, hodí se pro ochranu nebo zatěsnění např. prosakujících hrází, ochranu ploch netěsných břehů, příp. podle místní situace k plošnému těsnění požadovaných ploch; má půdorys max. 5 x 8 m.

Jedním ze způsobů použití vaků je sestavení do integrované protipovodňové zábrany s požadavkem na provedení stavby tak, aby z hlediska tvaru a výšky byla zajištěna dostatečná odolnost při působení statického i dynamického tlaku vody.

PLNICÍ SMĚSI

Pro plnění vaků se používají směsi vhodné pro hydraulickou potrubní dopravu speciálními čerpadly. Objemová koncentrace směsí je v rozmezí 0,45-0,55. Vyvinuté receptury směsi prošly zkouškami a využívají se materiály, jež splňují především požadavky na:

ekologickou a hygienickou nezávadnost všech komponent směsí;

mechanicko-fyzikální vlastnosti;

dostupnost a cenu komponent v jednotlivých regionech.

Mezi základní komponenty směsí patří:

odpady z elektráren (popílek, stabilizát);

odpady z drtíren kamenolomů (prach);

odpady z třídíren uhlí (flotační hlušiny);

těžené materiály (kaolín, bentonit, vápenec) - zejména odpady vznikající při zpracování horniny;

bagrované štěrky, písky a další.

Z hlediska charakteru se směsi dělí na:

stabilní - tuhnoucí (zůstávají v terénu);

parkovatelné - netuhnoucí s parkovatelností do 21 dnů (lze odstranit technikou);

ztracené (po pominutí nebezpečí povodně a likvidaci vaků zůstávají v terénu).

VYUŽITÍ SMĚSÍ

Stabilní směsi (tuhnoucí) se používají pro plnění vaků sloužících k trvalému ohrazení obcí, farem, průmyslových objektů, individuální výstavby, k navyšování hrází, výstavbě nových hrází, zpevňování břehů vodních toků a nádrží, k výstavbě hrází, retenčních nádrží, suchých poldrů apod.

Mezi základní komponenty těchto směsí patří cement, popílek (kamenný prach, písek aj.) a voda. Stabilní směsi dosahují po zatuhnutí pevnosti až 15 MPa podle použitých materiálů a jednotlivých receptur. Hlavní výhodou je rychlost realizace a malé nároky na velikost plochy staveniště.

Parkovatelné směsi (netuhnoucí) používají pro plnění vaků igelitovou vložku uvnitř vaku. Parkovatelnost směsi po stanovenou dobu min. 21 dní představuje dobu, po níž je možno z použitých vaků směs technicky odstranit. Tuto směs lze po likvidaci zábrany použít, event. s příměsí cementu, pro stavební účely. Mezi základní komponenty směsi patří kamenný prach, písek, flotační hlušiny s vodou a další.

Ztracené směsi se používají pro plnění vaků hadicových, stavebnicových a zejména vaků typu City Bag. Mezi základní komponenty této směsi patří písek, vhodná zemina (bez jílů), kamenný prach apod. s vodou. U této směsi se receptury nestanovují. Po pominutí nebezpečí povodně a likvidaci vaků se směs volně rozprostře v terénu, aniž by jakkoli porušila charakter okolní krajiny.

ČERPACÍ AGREGÁTY

Pro plnění velkoobjemových vaků byla vyvinuta speciální vřetenová a pístová čerpadla. Jedná se o čerpadla typové řady KOEXPRO KTX 80 až 200. Čerpadla umožňují plnění vaků z tzv. suchého stanoviště. Vřetenová čerpadla typu KTX 80, resp. KTX 125/1 jsou určena pro čerpání a potrubní dopravu zahuštěných směsí do stanovených prostor (vaků) na kratší vzdálenosti, tj. do 400 m.

Pístová čerpadla typu KTX 150, resp. KTX 200 s pohonem hydraulickým jsou určena pro čerpání a potrubní dopravu zahuštěných směsí na větší vzdálenosti (až 1500 m). Pro plnění lze využít i běžná mobilní stavební čerpadla typu Schwing, Putzmeister a pro dopravu směsí automixy.

JIŘÍ MATĚJKA

Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR

Ukázky instalací a plnění různých druhů velkoobjemových textilních vaků jako jedné z variant mobilní protipovodňové ochrany.

FOTO: archiv autora

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down