Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

V úterý 22. března proběhl v pražském hotelu Olympik sedmý ročník konference Smart City v praxi VII., která představila posluchačům v sále i online sledujícím příklady inovativních řešení, jež pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti země. Akci uspořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.

Podpora konceptu smart city a jeho chytrých řešení z vládní úrovně figuruje především v metodické oblasti. Pokud jde o konkrétní technologie, je v centru pozornosti podpora zavádění internetu 5G a jeho aplikací pro potřeby municipalit a městských služeb. Podporu by měly poskytnou také nové webové stránky smart cities se všemi potřebnými informacemi, včetně možných zdrojů financování. Spuštění webu se plánuje na přelomu března a dubna.

Financování chytrých řešení není závislé pouze na dotacích. Aktivně se do něj zapojuje i bankovní sektor se svými nástroji. Banky hrají rovněž významnou roli při financování různých forem veřejně soukromého partnerství (PPP), kde předpokladem úspěchu je správné nastavení platebního mechanismu. Komerční banky fungují i jako zprostředkovatelé zvýhodněných půjček u mezinárodních institucí, například Evropské investiční banky. Banky také mohou vystupovat mj. v roli provozovatele back-endového systému, který se uplatní například u konceptu mobility jako služba (MaaS). Bankovní identita může napomoci také dalším „chytrým“ aplikacím.

Brno jako jedno z našich významných smart cities představilo aktuální situaci v rozvoji chytrých řešení. Důležitý je strategický přístup zakotvený ve dlouhodobé vizi města prezentované pod názvem Strategie #brno 2050. Konkrétními rozvojovými směry jsou digitalizace městských služeb, participativní rozpočtování a podpora inovativních řešení ve spolupráci se soukromým sektorem a akademickou sférou. Stranou nezůstává ani podpora inovativního podnikání prostřednictvím iniciativ Prototypuj a ověřuj a Kreativní vouchery Brno. Na postupu je rovněž rozvoj nové moderní brněnské čtvrti Špitálka.

Na konferenci bylo představeno dvojí pojetí chytré obce. To, které prezentoval partner konference, společnost EG.D, na příkladu obce Starovice, znamená výstavbu zcela nové rezidenční čtvrti v katastru obce ve spolupráci developera a distributora elektřiny, určené pro nové obyvatele. Tato rezidenční čtvrť je od začátku koncipovaná jako „chytrá“ a k tomuto účelu vybavena energetickou infrastrukturou široce využívající inovativní technologie.

Elektrická doprava je nejen ekologická, ale zároveň představuje směr v mobilitě, který je nejméně náročný na dodávky energetických zdrojů ze zahraničí, a tedy i nejméně zranitelný. Na konferenci bylo toto téma přítomno v několika prezentacích. Skupina ČEZ podporuje elektromobilitu ve všech třech klíčových tržních segmentech: rozvoj veřejných dobíjecích stanic (ČEZ a.s.), segment B2B a městská doprava (ČEZ ESCO) a segment B2C, tedy jednotliví uživatelé (ČEZ Prodej).

Skupina ČEZ v rámci svých aktivit podporuje naplnění cílů „Fit for 55“. Jde o balíček legislativních návrhů Evropské komise, které mají vést k 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990.

Na programu konference byla i prezentace 17t elektrického nákladního automobilu Volvo FL společnosti Volvo Truck. Tento automobil může sloužit tiché a bezemisní přepravě nákladu v městské logistice, ale také jako platforma pro městské služby, například svoz odpadu.

K tématu elektromobility byla představena publikace Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie, připravovaná pořádající firmou ve spolupráci s partnery k uveřejnění letos v dubnu/květnu. Ukázka z této publikace předvedla na příkladu z Berlína, jak je důležité rozlišovat mezi investičními a vývojovými projekty, byť by používaly stejné technologie.

A nejde přitom jen o technologie – i koordinace a komunikace jednotlivých orgánů a organizací podílejících se na veřejných službách může ve výsledku ušetřit nemalé částky z městských a obecních rozpočtů. Rovněž komunikace a porozumění mezi odborníky z různých prostředí a různých organizačních kultur je nutnou podmínkou úspěšné realizace „chytrých“ řešení.

Celou konferencí se prolínala nutnost systematického přístupu a znalosti věci při realizaci konceptu smart city. Systematický přístup znamená především zasazovat inovativní řešení do strategického kontextu měst a obcí, v provázanosti mezi jednotlivými oblastmi řízení města a městských služeb. Znalost věci je nejlepší způsob, jak nepodlehnout – byť i v dobrém úmyslu – různým mýtům o moderních technologiích, a v důsledku toho si počínat neefektivně.

Koncept smart city a využití inovativních přístupů není v současné komplikované době „cosi navíc“, nýbrž je to cesta, jak mohou města a obce pomáhat sobě samým i svému životnímu prostředí.

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna. Záznam je k dispozici na youtube.com na odkaze zde: https://youtu.be/AAha_ki7O2s.

/zr, Jakub Slavík/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down