Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Modernizaci veřejného osvětlení by stát měl více podporovat

Kromě bezprostřední úspory energie navozuje investice do veřejného osvětlení také větší pohodu v daném sídle - a navíc také zlepší veřejný pořádek a zvýší bezpečnost lidí.

Veřejné osvětlení je jako veřejně prospěšná služba důležitou součástí obecní infrastruktury – a jistě není vůbec podceňované. Poznamenává to místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda jeho Komory statutárních měst, primátor Chomutova Mgr. Jan Mareš. »V řadě případů je veřejné osvětlení dokonce přednější než jiné záležitosti. Jde přece o bezpečnost a veřejný pořádek, jde přece o bezpečný pohyb osob a vozidel po obci. Pečovat o veřejné osvětlení je však velmi nákladné, zejména údržba kabeláže a svítidel, které jsou často předmětem vandalismu a rozkrádání,« dodává Jan Mareš.

Co dnes města a obce musí nejčastěji řešit s ohledem na veřejné osvětlení?

Protože veřejné osvětlení je mnohde staré často i desítky let, musí radnice obvykle řešit jeho samotnou funkčnost. Poměrně častým problémem je – jak jsem už zmínil, také vandalismus či krádeže kovových částí a kabeláže, ale třeba i přerušení provozu kvůli jiným stavebním pracím.

Které způsoby financování mohou radnice nyní využívat s ohledem na renovaci či rozšíření veřejného osvětlení a zvýšení jeho kvality?

Převažuje čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů. Menšinově je to pak možnost získání dotačních prostředků například z programu Ministerstva průmyslu a obchodu Efekt (40% dotace). V poslední době se některé obce rozhodly řešit stav veřejného osvětlení metodou EPC (Energy Performance Contracting), která byla dosud spíše známa při řešení vytápění veřejných budov. Jak známo, v zásadě v ní jde o profinancování provozních nebo investičních prostředků u provedených oprav, rekonstrukcí nebo rozšíření veřejného osvětlení, za účelem úspory elektrické energie a oprav osvětlovací soustavy.

Co by města a obce potřebovaly, aby se kvalita veřejného osvětlení v ČR mohla zlepšit?

Velmi přínosná by byla vyšší míra metodické (administrativní), ale také finanční podpory ze strany státu. Ať už formou vyšší alokace v příslušných operačních programech nebo formou jiné podpory z vnitro-státních dotačních zdrojů. To vše proto, že modernizaci veřejného osvětlení je možné považovat za určitý integrovaný nástroj pro zlepšení pohody ve městech a obcích, neboť úsporou energií spojuje zlepšení veřejného pořádku s bezpečností a ochranou životního prostředí.

Rekonstrukce Dolního náměstí v Olomouci přinesla tomuto veřejnému prostoru i zcela nový koncept veřejného osvětlení (více na str. 17).

Primátor Chomutova Jan Mareš je i místopředsedou Svazu měst a obcí ČR.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *