Modernost úřadu jako koktejl z mnoha ingrediencí

Který obecní/městský úřad lze nazvat moderním? Je podmínkou modernizace budovy, která přinesla úsporný provoz, bezbariérové úpravy, nové IT technologie či dětský koutek? Nebo úřad s vizí, vstřícný k občanům a obyvatelům?

Na úvodní otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Ideální stav samozřejmě je, když se podaří obě oblasti (materiálno i služby) skloubit. Následující stránky této tematické přílohy nabízejí inspiraci a náměty, které se týkají především služeb a přístupů městských a obecních úřadů, jež cílí na obyvatele vyššího věku, ale i nakládání s odpady a celkově udržitelného rozvoje. Ale ani příkladům modernizace objektů úřadu se úplně nevyhneme.

NOVÝ MĚÚ I ORDINACE LÉKAŘE

Máme-li uvést nějaký příklad rekonstrukce objektu obecního úřadu, už rok se z modernizované budovy těší v Braškově (viz foto). V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy včetně střechy, položení nové střešní krytiny, přestavbě prostor bývalé čekárny a ordinace praktického lékaře na novou moderní čekárnu a WC s bezbariérovým přístupem, úklidovou místnost, kuchyňku a menší archiv pro potřeby braškovského úřadu.

Přístavbou vznikly moderní prostory ordinace, sesterny a krytého bezbariérového vstupu. Půdní prostory by se ještě měly změnit ve víceúčelový prostor, který poslouží jako dílna ručních prací. Projekt financoval Fond rozvoje obcí a měst Středočeského kraje částkou 3,8 milionu korun.

V KRALUPECH VĚNOVALI VELKOU POZORNOST BEZBARIÉROVOSTI

Z nejnovějších modernizací městských úřadů můžeme zmínit Kralupy nad Vltavou, jejichž úřad začíná fungovat v nové budově od letošního ledna. Návrh přestavby původního obchodního domu Máj na městský úřad vzešel z veřejné architektonické soutěže. MěÚ byl dosud rozmístěn ve třech budovách, za něž město platilo nájem.

Nová bezbariérová budova obsahuje recepci, oddací místnost, vyvolávací systém, podzemní parkoviště, maják pro nevidomé apod. Nevidomí spoluobčané vlastní vysílačky typu VPN, které přijímají znělky z majáků umístěných v budově. Při chůzi kolem ní uslyší pomocí vysílačky informaci, že se nachází v blízkosti úřadu. Při přiblížení ke vchodu budovy zazní znělka »Za druhými vstupními dveřmi vlevo podél stěny dojdete asi po třech metrech k recepci, kde se vás ujmou«. Toto zařízení je v současné době v Kralupech nad Vltavou i na budovách České pošty.

Bezbariérový přístup nové radnice je zajištěn do budovy i uvnitř. Terasa pak má od února nabídnout klidovou zónu s lavičkami, fontánou a zahrádkou rychlého občerstvení. V přízemí budovy sídlí informační centrum. Na svých stránkách avizuje MěÚ, že nové pracoviště by se mělo stát přívětivým místem nejen pro úředníky a vedení města, ale především pro občany Kralup a jeho návštěvníky.

Přestavbu financovalo město především ze svých úspor.

Modernizací objektu prošel např. i OÚ v Braškově (okr. Kladno). Snížily se náklady na energie, vznikly nové prostory mj. pro lékaře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *