01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Modrá zpráva: Ceny vodného a stočného loni opět vyšší

Se souhrnnými údaji o systému vodního hospodářství a péčí o kvalitu vod v loňském roce a s bilancí prostředků vynaložených na činnosti s tím spojené se na svém posledním srpnovém jednání seznámila vláda. V tzv. Modré zprávě jí informace předložil ministr zemědělství Petr Bendl. Pod tímto vžitým...

Se souhrnnými údaji o systému vodního hospodářství a péčí o kvalitu vod v loňském roce a s bilancí prostředků vynaložených na činnosti s tím spojené se na svém posledním srpnovém jednání seznámila vláda. V tzv. Modré zprávě jí informace předložil ministr zemědělství Petr Bendl. Pod tímto vžitým názvem Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí každoročně pro vládu připravuje Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v uplynulém roce.

Podle tohoto, vládou schváleného dokumentu nebyl rok 2011 poznamenán žádnou významnější povodňovou situací. Pouze na jaře hladiny některých vodních toků vykázaly 3. stupeň povodňové aktivity. »Ministerstvo zemědělství poskytlo v minulém roce na odstraňování povodňových škod na vodohospodářském majetku z let 2009 a 2010 celkem 352,45 mil. Kč ze státního rozpočtu. Na programy prevence před povodněmi bylo vynaloženo celkem 1,22 mld. Kč, dále 520,11 mil. Kč na obnovu, odbahňování a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží. Na podporu zvyšování funkčnosti vodních děl šlo 134,4 mil. Kč,« uvedl ministr Bendl.

Na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací byla přiznána podpora v celkové výši zhruba 2,2 mld. Kč, a to jak ve formě dotací, tak v podobě zvýhodněných úvěrů.

V loňském roce bylo v České republice zásobováno z vodovodů pro veřejnou potřebu 9,8 mil. lidí, tj. 93,4 % z celkového počtu obyvatel. V domech připojených na kanalizaci žilo 8,672 mil. obyvatel (82,6 % z celkového počtu). Podle údajů Českého statistického úřadu byla v roce 2011 průměrná cena bez DPH pro vodné 30,80 Kč/m3 a průměrná cena pro stočné 27,90 Kč/m3. Oproti roku 2010 se tak cena pro vodné zvýšila o 5,8 % a cena pro stočné o 6,1 %.

Během roku 2011 procházela zásadním transformačním procesem Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS). Správcovství vodních toků v délce kolem 46 tisíc kilometrů a 512 vodních nádrží z ní přešlo na pět státních podniků Povodí a Lesy ČR, státní podnik. Od 1. 1. 2011 pak byl na šest výše zmíněných podniků převáděn vodohospodářský a provozní majetek v hodnotě zhruba 11,105 mld. Kč.

Cílem transformace bylo posílit integraci správy vodních toků a integrovaného řízení vodních zdrojů v hydrologických povodích ČR a rovněž snížit nároky na státní rozpočet snížením nákladů na údržbu převáděného majetku a na provoz organizace. ZVHS loni ještě spravovala hlavní odvodňovací zařízení a chystala přechod »zbytkové organizace« pod Státní pozemkový fond.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down