Modulární výstavba připomíná v mnohém stavebnici

Poprvé se modulární výstavba výrazně zapsala do povědomí veřejnosti v souvislosti se sociálními byty ve Vsetíně. Ve světě se využívá přes padesát let a modulární stavby vůbec nemusejí vypadat jako zařízení staveniště z obytných kontejnerů.

Modulové (modulární) stavby volí města a obce nejčastěji za účelem vyřešení nedostatku míst v mateřských či základních školách či zajištění sociálního bydlení.

PRINCIPY MODULÁRNÍ VÝSTAVBY

Modulové mateřské školy vznikly např. vloni v Brně-Ořešíně, v roce 2010 v Jihlavě, v Pozořicích či Modřicích u Brna. »Výstavba budov modulární metodou znamená, že se ve výrobním závodě provádí asi 90 % činností a na vlastní stavbě se provádějí jen spoje jednotlivých modulů, které jsou z výroby takřka kompletní – podlahy, okna, dveře, elektroinstalace, sanita, obklady aj.,« vysvětluje Ing. Martin Hart z firmy Koma Modular Construction, s. r. o., která realizovala výše zmíněné stavby.


Stavby vznikají podle individuálních návrhů. Stěny, podlahy a strop tvoří sendvičové konstrukce stejné jako u dřevostaveb. Hlavní výhodou je rychlost výstavby a to, že stavbu lze ihned využívat a není nutné nechávat ji vyschnout, jako v případě standardní metody stavění. Oněch zmíněných 90 % činností se odehrává ve výrobní hale za stálých klimatických podmínek, takže se stavba může realizovat i v zimních měsících. Finanční úspory spočívají v metodě výstavby (asi 15-30 % oproti zděným stavbám) i v zakládání stavby – není potřeba provádět základovou desku, ale stačí základové patky nebo pasy. »Modulární stavba má i dobré tepelnětechnické vlastnosti při relativně tenkých stěnách v porovnání se zděnými stavbami,« pokračuje Ing. Hart.

Technické řešení je podobné jako u dřevostaveb. Stěny, podlahy a strop jsou řešeny sendvičovým způsobem – tvoří je několik vrstev materiálů. Architekt určí, jaké mají být pohledové materiály a co musí stěny splňovat z hlediska protipožárních, hygienických, zvukových a tepelnětechnických požadavků a konstruktéři zadání zohlední.

»Běžně se staví jedno až dvoupodlažní budovy, výjimečně třípodlažní. Jednotlivé moduly se vyrábějí v maximální světlé výšce 3 m. Ne kvůli výrobě, ale kvůli dopravě. Pokud je požadavek na vyšší světlou výšku místností, je lépe zvolit jiný druh výstavby,« přibližuje Ing. Hart. Modulární výstavba není vhodná ani pro stavby, které jsou obkládané např. mramorem nebo jiným drahým materiálem a kde se vyžaduje honosný vzhled. V modulární stavbě lze provozovat kuchyň, prádelnu, saunu, fitcentrum, tedy vše jako ve zděné budově. Důležité také je, aby projekt vypracoval architekt, který má s modulární výstavbou zkušenosti.

V JIHLAVĚ ZA ŠEST TÝDNŮ V OŘEŠÍNĚ ZA JEDEN

Trvání výstavby záleží na návrhu a velikosti. Např. vlastní stavba dvoupodlažní, čtyřtřídní MŠ v Jihlavě na sídlišti Březinky, která poskytla útočiště pro sto dětí, trvala šest týdnů. K tomu necelé dva měsíce si vyžádala výroba modulů. Školka je zčásti opláštěna zateplovacím systémem se žlutou omítkou s dětskými motivy. Ze strany od lesa a k hřišti je opláštěna dřevěným obkladem z pařené borovice. Díky speciálnímu konstrukčnímu systému nejsou vidět ve třídách jednotlivé spoje modulů, jak to obvykle bývá běžné u kontejnerových staveb.

Vytápění je řešeno teplovodními radiátory, kdy se horká voda přivádí z nedaleké školy. Pomoci výměníkové stanice v přízemí stavby se ovládá vlastní vytápění školky. Veškeré rozvody jsou vedeny ve stěnách. Každá třída je jinak barevně řešena, včetně mobiliáře. Třídy jsou vybaveny audio a video technikou. Náklady na výstavbu byly asi 20 mil. Kč. a zahrnují i terénní úpravy, oplocení a dětské hřiště. Jihlava na akci získala dotaci z ROP Jihovýchod.

Jednoduchá jednotřídní MŠ jako např. v Brně-Ořešíně (viz obr. nahoře) se montovala asi jeden týden a výroba trvala dva až tři týdny. Základní škola v italské L´Aquile z roku 2009 (viz obr. str. 20) s 22 třídami pro celkem 600 dětí, s kabinety, ředitelnou a ostatními provozními prostory se vyrobila, dopravila na místo a smontovala během sedmi týdnů.

ŠKOLA NEBO ŠKOLKA JAKO STAVEBNICE

Modulové stavby mateřských a základních škol vznikají napříč celou republikou. Např. v Poříčanech (okr. Kolín), Teplýšovicích (okr. Benešov) či Neratovicích (ZŠ o dvou učebnách) za nimi stála společnost Touax, s. r. o. Její zástupce Jan Petr poskytl Moderní obci další informace.

»Každý objekt si již ve fázi projektu rozdělíme na prostorové jednotky, tzv. moduly, které z výrobního závodu převezeme na místo realizace a tam objekt sestavíme jako stavebnici. Výsledkem je velmi rychlá hrubá stavba. Následně objekt dokončujeme zevnitř, případně se montují jestě fasádní prvky nebo se dělají okolní úpravy apod.«

Modulové stavby patří do skupiny montovaných staveb spolu s ocelovými konstrukcemi či dřevostavbami. Stavba s využitím ocelové konstrukce trvá delší čas, protože se v závodě vyrobí jen prefabrikované komponenty (části nosné ocelové konstrukce), které se převezou na staveniště, kde se z nich sestaví nosná ocelová konstrukce a následně se vytvářejí stěny, střecha, podlaha atd. Modulová výstavba umožňuje také větší flexibilitu (objekty jsou mobilní) – jejich kapacitu (patrovost, půdorys) lze měnit s nižšími náklady.

V POŘÍČANECH NOVÁ ŠKOLKA, V TEPLÝŠOVICÍCH NOVÉ KŘÍDLO

Nová obecní mateřská škola se v Poříčanech otevřela v září 2010. Postavila se za dva měsíce v nadstandardním provedení. Objekt působí kompaktně, dominantním prvkem je barevná fasáda z kombinace dřeva z pařené borovice a cembonitových desek. Stavba dosahuje horní hranice stupně C průkazu energetické náročnosti budov. Vytápění je plynové. Školka má kapacitu asi 50 dětí.

Stavba z patnácti modulů o celkové ploše přes 200 m2 probíhala během letních prázdnin a s minimální zátěží pro obyvatele obce. Jeden den přijely moduly na nákladních autech a za 24 hodin byla postavena hrubá stavba. Celý objekt byl dokončen a zkompletován za 23 dnů. Následující čtyři týdny se montovala fasáda a prováděly dokončovací práce a terénní úpravy, aby děti mohly 1. září nastoupit do školky. »Někteří rodiče měli zpočátku určité obavy, jestli nepošleme jejich děti do „buněk“,« komentoval místostarosta obce Jaroslav Hampl. S výsledkem však byli podle místostarosty spokojeni.

V Teplýšovicích přistavěli během loňských letních prázdnin k mateřské školce nové křídlo pro 21 dětí, včetně sociálního zařízení a šatny, během deseti dnů. »Počet míst v naší školce dlouhodobě nedostačoval. Přes opakované pokusy získat finanční dotaci na stavbu nové mateřinky, jsme nemohli spoléhat ani na krajský rozpočet, ani na evropské strukturální fondy. Hledali jsme proto nejen ekonomicky, ale i technicky zajímavé řešení, které by mohlo náš problém vyřešit,« popsal původní situaci starosta Teplýšovic Josef Škvor.

Nedostatek financí obec vyřešila ve spolupráci se třemi okolními obcemi. Náklady dosáhly výše asi 2,5 mil. Kč. Zároveň s novou přístavbou proběhla i rekonstrukce původního zděného objektu. Modulová přístavba mateřské školy sestává ze šesti modulů a její plocha dosahuje téměř 125 m2. Přístavbu bude možné proměnit v případě potřeby např. v jesle.

Mateřská škola Oříšek v Městské části Brno-Ořešín (asi 500 obyvatel) vyrostla vloni metodou modulární výstavby.
FOTO: KOMA MODULAR CONSTRUCTION

Novou modulovou základní školu má např. italské město L´Aquila.
FOTO: KOMA MODULAR CONSTRUCTION

Celkový pohled na novou modulovou mateřskou školu v Poříčanech (okr. Kolín).
FOTO: TOUAX, S. R. O.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *