01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitoring hospodaření obcí za rok 2011 už je k dispozici

Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách zveřejnilo výsledky monitoringu hospodaření obcí v uplynulém roce. »Každý občan se tak může seznámit s tím, jak jeho obec hospodařila a zda je hodnocena jako riziková,« uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. "Informovanost občanů považuji za...

Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách zveřejnilo výsledky monitoringu hospodaření obcí v uplynulém roce. »Každý občan se tak může seznámit s tím, jak jeho obec hospodařila a zda je hodnocena jako riziková,« uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. "Informovanost občanů považuji za důležitou prevenci před platební neschopností obcí.« Výsledky monitoringu se nacházejí na adrese: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl .

Do monitoringu hospodaření obcí, který není primárně určen pro hodnocení míry zadlužení jednotlivých obcí, nýbrž pro hodnocení jejich hospodářské situace, bylo za rok 2011 zahrnuto 6243 samosprávných obcí. Monitoring je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům.

Do kategorie obcí s vyšší mírou rizika hospodaření spadalo 84 obcí. Tato hodnota znamená meziroční nárůst o 22 obcí, přičemž opakovaný výskyt je zaznamenán u 27 obcí. Nově se tak do skupiny obcí s vyšší mírou rizika hospodaření zařadilo 57 obcí. Výsledné hodnoty ukazatelů pouze upozorňují na možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamenají, že obec se nachází v tíživé finanční situaci. To totiž lze vyhodnotit až na základě důkladnější analýzy finančních a účetních výkazů a zejména dodatečných podkladů poskytnutých samotnými obcemi. Tiskový mluvčí Ministerstva financí Ondřej Jakob navíc připomněl, že vzhledem k účetní reformě a zejména účetním odpisům dlouhodobého majetku data za rok 2011 nejsou zcela srovnatelná s roky předcházejícími.

Významná rizika pro hospodářskou situaci obcí je možné spatřovat v nedodržení dotačních podmínek projektů podpořených z fondů Evropské unie, ale i z národních programů. Tato rizika vyplývají jednak z pochybení v přípravné a realizační fázi, ale v případě »evropských« projektů rovněž z udržitelnosti projektu po stanovenou dobu, což vyžaduje každoroční vynakládání nemalých provozních výdajů z vlastních prostředků obce. Už samotné předfinancování působí mnoha obcím nemalé finanční potíže, které se mohou takto dále prohloubit.

Vysoké riziko platební neschopnosti bylo zatím identifikováno pouze u obcí Bublava, Prameny a Turovice. I tyto obce se však snaží riziko platební neschopnosti odvrátit.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down