01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Monitorovací systém neohrožuje čerpání dotací

Česká republika patří podle tvrzení ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky k nejúspěšnějším žadatelům o evropské peníze ze strukturálních fondů. A to bez ohledu na problém s monitorovacím systémem, jehož účelem je sledovat čerpání dotací a kontrolovat finanční toky jak ze strany národních orgánů, tak Evropské komise.

Problémem je v řeči ministerstva pro místní rozvoj "právní vada", jinak řečeno to, že nynější provozovatel a tvůrce monitorovacího systému získal v roce 2001 tuto zakázku v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Při výběru dodavatele totiž nebyla dodržena zásada transparentnosti a nediskriminace. Tuto skutečnost konstatoval v roce 2003 Nejvyšší kontrolní úřad a o rok později ji potvrdil Úřad pro hospodářskou soutěž. Kromě toho se vyskytly ve zvoleném monitorovacím systému technické problémy. V důsledku toho zastavila Evropská komise proplácení peněz, k dispozici jsou jen zálohy a peníze z národních zdrojů, tedy z rozpočtu České republiky.

Situace by se měla podle ministra Vondrušky už velmi brzy změnit. Česká vláda schválila počátkem června akční plán, což je souhrn kroků, které je nutné přijmout, aby byl monitorovací systém plně v souladu s požadavky Evropské unie. Jedním z nich je například vybudování plnohodnotného záložního pracoviště pro provoz monitorovacího systému nebo zajištění provozu stávajícího po 31. 8. 2009. Dalším je tzv. audit shody, který připravilo ministerstvo financí a jenž dokládá funkčnost systému.

Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž podniklo řadu kroků, aby monitorovací systém byl způsobilý vykonávat svou funkci do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový dodavatel na jeho provozování. Nové otevřené výběrové řízení chce vyhlásit do 15. prosince letošního roku. Při jeho zadávání hodlá být maximálně obezřetné a veškeré kroky chce podrobovat právním a odborným analýzám.

Akční plán a další dokumenty prezentovali zástupci ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí v polovině června v Evropské komisi. Podle Vondrušky je stanovisko komise k navrhovanému řešení vstřícné a během července se očekává pozitivní výrok.

Ministr Vondruška zároveň zdůrazňuje, že kolem monitorovacího systému se vzhledem ke složitosti této problematiky objevila v médiích řada nepřesných informací.

"Čerpání financí z fondů Evropské unie není nijak ohroženo. Právní vada z roku 2001 nemá na funkci monitorovacího systému žádný vliv. Skutečnost, že jsme získali od ministerstva financi audit shody, jasně deklaruje spolu s kroky v akčním plánu řídící a monitorovací funkčnost stávajícího systému," doplnil ministr.

/on/

Stav čerpání peněz z evropských fondů

Za období 2004-2006 měla Česká republika k dispozici 44 mld. Kč, vyčerpala 43,5 mld. Kč. V letech 2007-2013 je možné z evropských fondů získat 828,1 mld. Kč. Zatím bylo celkem proplaceno téměř 10,2 mld. Kč a podáno více než 22 tisíc žádostí o dotace ve výši 490 mld. Kč. Zálohové platby mohou běžet i nadále. A jestliže zatím nepokračuje plné financování, je to dáno i tím, že bruselská administrativa teprve nyní schvaluje podávané projekty.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down