Moravská Třebová se dnes už ukazuje v »novém světle«

Jedním z prvních měst v České republice, která se zaměřila na modernizaci sítě veřejného osvětlení s využitím metody EPC, je Moravská Třebová. Díky metodě, založené na financování projektu z dosažených úspor energií, nemusela 15milionovou investici (včetně finančních nákladů) platit ze svého rozpočtu.

Projekt jsme představili i na XVI. Celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí uspořádané 21.-22. 11. v Praze. Předpokládaná úspora by mohla přesáhnout dokonce 50 % původních energetických nákladů a uhradí investice odhadem v hodnotě 15 mil. Kč.

K modernizaci soustavy veřejného osvětlení (VO) nás vedly hned tři důvody:

1) Kvalita života. Budoucnost totiž patří světlu. Optimální osvětlení silničních tahů, pěších zón, chodníků, náměstí a parků, to vše přece vytváří nejen kolorit večerního města, ale výrazně také přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika kriminality. Procházky obyvatel a turistů večerním osvětleným městem se tak stávají přirozenou součástí života. Rozhodli jsme se ukázat město v novém světle.


2) Snížení nákladů. Nynější investice do obnovy soustavy veřejného osvětlení ušetří výrazně provozní náklady v budoucnosti. Kromě celkové spotřeby elektrické energie se navíc výrazně sníží i poruchovost VO.

3) Úspora primárních zdrojů. Při rozhodování o obnově zastaralé soustavy veřejného osvětlení jsou důležitá i jiná než finanční hlediska. Například snižování energetické náročnosti je jedním z projevů zodpovědného postoje k životu budoucích generací ve zdravém prostředí.

Proč jsme se rozhodli pro metodu EPC (Energy Performance Contracting)? Vedly nás k tomu tyto její výhody:

Přímé úspory elektrické energie VO metodou EPC vytvářejí prostor pro dlouhodobé splácení nákladů na projekt.

Prostředky na realizaci pocházejí z cizích zdrojů.

Zhotovitel sjedná bankovní úvěr s odloženými rovnoměrnými splátkami v délce splácení 10 let, zabezpečený metodou EPC.

Zhotovitel realizuje dílo a po jeho dokončení město splácí pohledávku z úspor.

Tato metoda financování projektu nezatěžuje (dle aktuálně platné metodiky) investiční část rozpočtu ani dluhovou službu města a umožňuje z dlouhodobého hlediska zahájit prostou obnovu majetku VO.

Město proto vypsalo výběrové řízení, v jehož rámci měl vybraný poskytovatel služeb dopracovat návrh energeticky úsporných opatření, zajistit jejich realizaci a sám financovat příslušná opatření. Tato investice do veřejného osvětlení na území města měla být splácena z uspořených provozních nákladů po dobu 10 let.

Smlouvu s vybraným dodavatelem zakázky – společností Siemens, s. r. o., – zastupitelstvo města schválilo na mimořádném jednání v červenci 2012. Které výhody tedy město získalo využitím metody EPC ve spolupráci s tímto dodavatelem? Šlo o:

modernizovanou soustavu VO s nulovou počáteční investicí ze strany města, zhruba 12 mil. Kč;

možnost rozložení a postupného splácení investice města formou garantovaných úspor nejen v oblasti el. energie, ale i správy a údržby (splátky formou úspor);

odborný energetický management na 10 let (analýzy a návrhy řešení);

moderní řídicí systém a dohledové pracoviště (efektivní řízení);

garanci kvality Siemens řešení (záruka za jakost);

možnost zapojení Technických služeb do celého projektu (sdílení know-how).

V čem konkrétně projekt spočíval? Modernizace veřejného osvětlení na území města sestávala z výměny 680 ks stávajících svítidel včetně světelných zdrojů za svítidla Pilz, SR50,70 a SR100,150; výměny stávajících 24 ks rozvaděčů VO za rozvaděče s obousměrnou komunikací s dispečinkem a možností ovládat příkon svítidel; instalace dispečinku pro monitoring a ovládání soustavy VO a efektivní správu a údržbu.

Máme spočítáno, že co do spotřeby elektrické energie by náklady na stávající VO v příštích 10 letech činily 29,788 milionu korun. Díky modernizaci VO však během této doby budou náklady představovat jen 13,488 mil. Kč.

 

PAVEL BRETTSCHNEIDER
místostarosta města Moravská Třebová

 

Mezníky elektrifikace pro Moravskou Třebovou

1878: Instalace šesti obloukových lamp pro osvětlení tkalcovny lnu v MoravskéTřebové.

1881: Thomas Alva Edison postavil elektrickou centrálu pro budovu divadla v Brně.

2012: První projekt modernizace veřejného osvětlení metodou EPC v České republice.

ZDROJ: MĚÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

Veřejné osvětlení – stav ke konci roku 2012 (měsíc po celkové modernizaci)

 

Počet svítidel 618 ks
zmodernizovaných svítidel 618 ks
Počet rozvaděčů (všechny zmodernizované) 24 ks
Průměrný příkon na 1 SM před modernizací (září 2012 – jen pro ilustraci) 145 W
Průměrný příkon na 1 SM po modernizaci (prosinec 2012) 84 W
Náklady na energii 1 197 059 Kč
Náklady na opravy a údržbu 1 110 000 Kč

 

ZDROJ: MĚÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

Veřejné osvětlení – finální stav ke konci roku 2022

 

Počet svítidel 618 ks
zmodernizovaných svítidel 618 ks
Počet rozvaděčů (všechny zmodernizované) 24 ks
Průměrný příkon na 1 SM po modernizaci (prosinec 2012) 84 W
Náklady na energii 618 879 Kč
Náklady na opravy a údržbu 500 000 Kč

 

ZDROJ: MĚÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pavel Brettschneider: Nynější investice do obnovy soustavy veřejného osvětlení ušetří provozní náklady v budoucnosti.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *