01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možné úspory energie na stávajících ČOV (a možnosti získávání energie)

Čistírny odpadních vod často nejsou provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik variant, jak energetickou bilanci ČOV vylepšit. Hlavně jde o optimalizaci spotřeby jednotlivých elektrických spotřebičů, změnu technologie, využití tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na...

Čistírny odpadních vod často nejsou provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik variant, jak energetickou bilanci ČOV vylepšit.

Hlavně jde o optimalizaci spotřeby jednotlivých elektrických spotřebičů, změnu technologie, využití tepelné energie pomocí tepelných čerpadel na vytápění objektů, sušení kalu či technologických procesů nebo zvýšení produkce bioplynu, příp. i další využití tepla k výrobě elektrické energie. Tento trend se firma ASIO, spol. s r. o., snaží zachytit účastí na vývojových projektech v této oblasti, ale i konkrétními kroky v personálním obsazení a zařazením některých technologií do svého portfolia.


Používané metody. Při detailním pohledu můžeme rozdělit opatření na snížení celkové spotřeby elektrické energie na několik hlavních kategorií, především na: návrh a optimalizace spotřeby jednotlivých spotřebičů; výrobu elektrické energie kogenerací z bioplynu; využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), výrobu tepelné energie, výrobu elektrické energie pomocí ORC; změnu technologie čištění odpadních vod.

Výroba elektrické energie. Bývá zavedena pouze na větších ČOV (od 50 tis. EO), kde je anaerobní zpracování kalu a vyvíjen bioplyn, zpracovávaný v kogeneračních jednotkách. Aby výroba elektřiny byla co výhodnější, lze pomocí vhodné předúpravy kalu, např. dezintegrací - technologií umožňující lepší využitelnost organických látek vázaných v kalech, a tím i větší výtěžnost plynu. Do úvahy přichází též společné anaerobní zpracování kalu a BRO, čímž lze výrazně zlepšit energetickou bilanci ČOV a zároveň posunout hranici využitelnosti anaerobní fermentace k nižším kapacitám ČOV.

Využití OZE je nyní na čistírnách poměrně malé. U ČOV, které mají velké vytápěné budovy, je možné jednoduše odebírat nízkopotenciální teplo odpadní vodě pomocí tepelného čerpadla. a toto teplo pak využít k vytápění, nebo k jiným aplikacím, jako je např. sušení kalu. Vedle tepelných výměníků a tepelných čerpadel jsou dalším možným řešením pro zvýšení energetické samostatnosti ČOV fotovoltaické panely.

Využití tepelné energie. Odpadní voda v sobě nese velký potenciál jak chemický, tak tepelný. Průměrná teplota během roku kolísá, ale zřídkakdy klesne pod 8 °C. Této relativní stálosti se dá využít k získávání nízkopotenciálního tepla, přičemž pomocí tepelného čerpadla lze zvýšit teplotu až na zhruba 70 °C. Toto teplo je možné dále využít na vytápění objektů ČOV, ohřev teplé užitkové vody, sušení kalu, příp. na ohřev kalu do fermentačních nádrží.

Komplexní přístup k řešení problémů. Vhodným nástrojem je matematické modelování. Lze tak rychle, levně a bez rizik porovnávat systémy, v nichž dojde k výměně spotřebičů, změně technologie či provozních parametrů a zavedení řídicích systémů. Namodelovaná data mohou tvořit základ případové studie přínosů každé navržené změny na celkovou spotřebu/produkci energie a zároveň i na kvalitu vypouštěné vody.

ASIO, spol. s r. o., nabízí zpracování komplexního pohledu na energetickou stránku ČOV včetně návrhů a dodávky konkrétních opatření s garantovanou návratností. Neplýtvejme energií, nutrienty a vodou - dělejme jen komplexní změny, »chytrá« řešení, která se vyplatí a vrátí nám investice a úsilí do nich vložené...

 

Těšíme se na shledanou na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2013. Najdete nás v hale 4, stánku 34.

 

KAREL PLOTĚNÝ
ASIO, spol. s r. o. www.asio.cz

ORC - zařízení na výrobu elektrické energie z přebytečného tepla.

FOTO: ARCHIV ASIO

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down