01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Může i průmyslové město lákat turisty?

Otázka, kterou si pokládají nejedni zastupitelé spravující území v povědomí lidí spíše zapsané s přívlastkem průmyslové. Takový je i Bohumín, město v ostravsko - karvinské aglomeraci, známé svým železničním dopravním uzlem a řadou významných průmyslových firem. Přestože má bohatou historii, až na výjimky nevyniká kulturními památkami, které by turisty přitahovaly.

Ráz města určují dvě historicky asi nejvýznamnější okolnosti. První sahá hodně daleko a souvisí s obchodními karavanami, které hledaly vhodné místo k překročení řeky Odry a přečkání jarního tání. Na místě těchto táborů postupně vznikla osada, o níž se později dovídáme jako o osadě Bogun. První důvod rozmachu Bohumína proto spočívá v geografickém umístění na řece Odře v místě obchodních cest. Od první písemné zmínky o osadě Bogun na území dnešního Starého Bohumína, městské části na hranici s Polskem, uplyne v letošním roce již 750 let.

Druhým významným mezníkem v dějinách Bohumína je rok 1847, kdy byla vytyčována trať pro Severní dráhu císaře Ferdinanda. Byla postavena na bažinatém pozemku na území dnešního Nového Bohumína. Stavbou dráhy a nádraží změnila krajina rázem svůj vzhled. Začaly se budovat domy pro úředníky, řemeslníky, obchodníky a železniční zaměstnance. Později vznikly továrny a první vlak přijel do rozvíjející se aglomerace 1. května 1847. Byl tak dán podnět průmyslovému rozvoji města i v návaznosti na okolní rozmach těžkého průmyslu a těžby uhlí.

JAKÉ JSOU ZÁMĚRY MĚSTA?

Má v této souvislosti vůbec smysl pokoušet se inovovat tvář města, vytvářet jeho nový image, když dosavadní charakter navíc podtrhuje současná stabilita a úspěšnost velkých bohumínských firem a rovněž dokončení více než dvouapůlmiliardové investice do rekonstrukce našeho železničního dopravního uzlu? Odpověď lze možná hledat ve výsledcích průzkumů v oblasti cestovního ruchu: Stále více je upřednostňován aktivní způsob trávení nejen dovolené, ale i volného času. Nalezne-li pak město v rámci svého územního plánování vhodnou lokalitu ke koncentraci příležitostí aktivního trávení volného času i s možností následného odpočinku, nemusí takto vzniklý areál sloužit jen občanům města, ale může být i vhodným lákadlem pro turisty. Bohumín se dlouhodobě zaměřil na postupný rozvoj sportovně rekreačního areálu, který přirozeně navazuje na městský park. Z jedné strany tvoří hranici areálu fotbalová hřiště a tenisové kurty, uprostřed areálu je společenský amfiteátr s nově rekonstruovaným letním kinem a hobby parkem pro děti. Součástí areálu je zimní stadion s novým letos na jaře otevřeným zázemím, který v letní sezóně slouží jako badmintonové či tenisové středisko. Dominantou areálu je aquacentrum, krytý bazén s tobogánem a vodními atrakcemi. A také Penzion ve věži, atraktivní ubytování s vyhlídkovou restaurací vybudované z bývalé vodárenské věže. Koncepčním záměrem města je doplnit areál ještě o víceúčelovou sportovní halu.

 

Ukázkou partnerství veřejného a soukromého sektoru pak může být pronajímání vhodných prostor v areálu k poskytování dalších sportovně rekreačních či stravovacích služeb i provozování s areálem sousedící soukromé restaurace s bowlingem.

PROJEKT PODPOŘILA EU

Projekt nazvaný Rozvoj a propagace bohumínského sportovního centra se zaměřil právě na propagaci rozvíjejícího se sportovně rekreačního areálu kolem aquacentra. Důkazem, že bazén neslouží jen občanům třiadvacetitisícového Bohumína, je 200 tisíc klientů aquacentra za první rok jeho provozu. Vzhledem k blízké polské hranici patří mezi časté návštěvníky i Poláci.

Rozvoj areálu se tak stal podnětem pro masívnější propagaci města se zaměřením na možnosti aktivního trávení volného času v areálu všemi generacemi.

Existence dlouhodobé strategie města v oblasti rozvoje volnočasových aktivit jistě přispěla k tomu, že se na vývoji a propagaci areálu již dvakrát podílely dotace z Evropské unie. V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) jsme získali 18 mil. Kč na rekonstrukci vodárenské věže na Penzion ve věži a dalších 1,4 mil. Kč z prostředků SROP a Moravskoslezského kraje na Rozvoj a propagaci bohumínského sportovního centra v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu.

 

Naskýtá se tak příležitost měnit povědomí o Bohumínu jako o městě, kde lze aktivně a příjemně trávit volný čas. Již probíhající realizace projektu je proto zaměřena na tisk kvalitních propagačních prospektů včetně jazykových mutací, vznik navigačního systému pro motoristy směřující do areálu, tvorbu místních cyklotras navazujících na regionální trasy a procházejících opět kolem aquacentra. Dílčí součástí projektu je dále reorganizace webových stránek města s cílem vytvořit sekci "volnočasových aktivit" a oddělit úřední sdělení od informací turistického charakteru.

Vrátíme-li se k otázce v titulku článku, pak nalezení odpovědi, jak lákat turisty do průmyslového města, je jistě obtížné. Ani Bohumín si neklade za cíl stát se vyhledávanou turistickou lokalitou. Rozvojem svého sportovně rekreačního komplexu však může působit na své okolí a snažit se změnit znalost o městě, které může být pohostinné i vůivně a příjemně trávit volný čas.

Lumír Macura
vedoucí organizačního odboru
Městského úřadu v Bohumíně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down