Kategorie:
Různé

Může kontrolní výbor posuzovat »kvalitu« usnesení rady obce?

Podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích má kontrolní výbor kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena. Znamená toto ustanovení, že se kontrolní výbor může zabývat jen splněním daného usnesení a nikoli jeho věcnou náplní? Pokud ano, mohlo by zastupitelstvo...

Podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích má kontrolní výbor kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena. Znamená toto ustanovení, že se kontrolní výbor může zabývat jen splněním daného usnesení a nikoli jeho věcnou náplní? Pokud ano, mohlo by zastupitelstvo pověřit kontrolní výbor i posuzováním »kvality« usnesení rady obce? Připravuje se změna zákona v tomto smyslu?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) skutečně pověřuje kontrolní výbor »pouze« kontrolou plnění usnesení zastupitelstva nebo rady obce, tedy kontrolu toho, zda usnesení byla splněna řádně a včas. Zákon o obcích však v § 119 odst. 3 písm. c) zastupitelstvu rovněž umožňuje, aby kontrolní výbor pověřilo plněním dalších kontrolních úkolů. Je proto možné, aby kontrolní výbor na základě pověření zastupitelstvem hodnotil i věcnou správnost (včetně zákonnosti) usnesení přijatých radou obce. Bez takového výslovného pověření by však obsah usnesení kontrolovat neměl. Pověření může být učiněno ad hoc nebo obecně pro předem neurčený okruh případů.


Je pravdou, že kontrolní výbory, aniž by byly výslovně zastupitelstvem pověřeny, se v praxi velmi často neomezují pouze na prosté posuzování, zda usnesení rady byla splněna řádně a včas, striktně vzato však lze toto hodnocení považovat za hodnocení přesahující zmíněnou působnost výboru. Pokud ovšem zastupitelstvo takový postup neodmítne (např. při projednávání zápisu z provedené kontroly podle § 119 odst. 5 zákona o obcích) a »mlčky« tento způsob výkonu kontroly kontrolním výborem akceptuje, lze takové překročení působnosti považovat za zhojené (byť správně by měl být výbor pověřen předem a výslovně).

Žádná nyní připravovaná nebo projednávaná novela zákona o obcích s úpravou kontrolních oprávnění kontrolního výboru nepočítá. Zřejmě by taková úprava ani nebyla nutná, protože kontrolní výbor je zákonem o obcích pojímán jako kontrolní orgán zastupitelstva, které by mělo samo určovat rozsah jeho kontrolních činností.

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *