Na brownfieldu někdejší Poldi Kladno vyroste moderní průmyslový areál. Pomůže s hospodářskou transformací regionu

Nový Panattoni Business Park Kladno se bude skládat ze dvou moderních hal o celkové velikosti 88 500 metrů čtverečních. Po dokončení náročných sanací zde Panattoni na pozemku ve vlastnictví investiční skupiny RSJ vybuduje dvě budovy, které cílí na hodnocení Excellent dle certifikace BREEAM New Construction. Investice přinese až 2 000 nových pracovních pozic a pomůže s hospodářskou transformací Kladenska. Budoucím nájemcům bude možné moderní průmyslové prostory, budované na míru, předat již v průběhu roku 2025.

Společnost Panattoni plánuje stavět v části areálu bývalé hutě Poldi Kladno. Na pozemcích ve vlastnictví investiční společnosti RSJ vznikne moderní industriální areál s potenciálem vysoké přidané hodnoty. Území, kde vznikne Panattoni Business Park Kladno, bylo k průmyslové výrobě využíváno již od roku 1889.

„V Panattoni máme výstavbu na brownfieldech rádi, protože tak vracíme život do tradičních průmyslových lokalit. S brownfieldy máme bohaté zkušenosti, a tak je příznačné, že máme příležitost podílet se i na obnově tohoto historicky významného průmyslového areálu. Ještě na začátku 90. let minulého století pracovalo v tomto, dnes ‚mrtvém‘, území přes 6 000 zaměstnanců ve velmi složitých pracovních podmínkách. Tyto těžké provozy nahradíme moderním komplexem se skvělým pracovním prostředím. Pevně věřím, že tak umožníme lokalitě Kladna navázat na úspěchy, které Poldovka měla v dobách svého největšího rozkvětu,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Vizualizace budoucího Panattoni Business Parku Kladno

V minulosti zde byly umístěny objekty sloužící k výrobě, například válcovny, zařízení pro plynulé odlévání oceli, laboratoře a výroba nerezu. Samozřejmě zde také existovaly skladovací objekty. Na části území vedla železniční vlečka. Odstranění technologií a demolice kovových součástí hal proběhly na začátku tisíciletí. V rámci revitalizace území byly v roce 2016–2017 provedeny demolice některých objektů a byly odstraněny nadzemní, popřípadě i podzemní části. Plocha byla následně urovnána recyklovaným stavebním materiálem z demolice.

„V našich developerských projektech dbáme na přidanou hodnotu pro společnost, a proto jsme do tohoto projektu vstoupili,“ vysvětluje Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ, a dodává: „Kladensko má i díky své lokalitě obrovský potenciál a jsme rádi, že naší investicí můžeme přispět k hospodářské transformaci tohoto regionu.“

Zásadní roli v procesu revitalizace brownfieldu hraje samotné město Kladno. Společně s investiční skupinou RSJ město uzavřelo Plánovací smlouvu, na jejímž základě se skupina RSJ zavázala k investicím v řádu milionů korun do vybudování potřebné infrastruktury, zejména pro dopravu.

„Město Kladno dlouhodobě usiluje o probuzení brownfieldu bývalých hutí zpět k životu. Jsme nesmírně rádi, že vložené úsilí například v podobě průzkumu ekologických zátěží a pečlivého územního plánování přináší své ovoce. Dobrou spolupráci mezi městem a developery považujeme za nezbytný předpoklad pro vznik fungujícího města. Samozřejmou by u takto významného brownfieldu měla být i spolupráce státu, a to především na vyčištění starých ekologických zátěží a zbudování silničního i železničního napojení. Doufáme, že státu dojde, jaký potenciál leží v léta opomíjené kladenské Poldovce, a zapojí se do spolupráce také,“ konstatuje Ondřej Rys, radní pro rozvoj města Kladna.

Nový Panattoni Business Park Kladno se bude skládat ze dvou hal o celkových rozměrech 55 500 a 33 000 m². Obě haly budou cílit na hodnocení Excellent v rámci ekologické certifikace BREEAM New Construction. V průběhu výstavby bude dodržen plán odpadového hospodářství s cílem minimalizace staveništního odpadu uloženého na skládku. V plánu je v maximální možné míře využít a recyklovat lokální materiál, aby se co nejvíce snížil počet nákladních vozů se stavební sutí mimo areál přes městské komunikace a zároveň aby se snížila uhlíková stopa projektu. Vysoké energetické hospodárnosti projektu bude dosaženo díky využití centrálního zásobování teplem (CZT) nebo tepelných čerpadel. Projekt bude usilovat o úplnou eliminaci fosilních paliv. Střešní konstrukce obou hal budou připraveny pro instalaci fotovoltaických panelů.

Lokalita hraje důležitou roli i z hlediska dopravní infrastruktury – v její blízkosti se nachází důležité dálnice D7, D6 i D5. Opomenout se nedá ani železniční zastávka Kladno-Švermov, která se nalézá několik minut chůze od budoucího areálu, a také Letiště Václava Havla Praha. Velkým příslibem do budoucnosti je i možné propojení Prahy, letiště a Kladna pomocí plánované rychlodráhy.

Z geologického hlediska je území, kde vzniká Panattoni Business Park Kladno, tvořeno antropogenními navážkami do zhruba sedmi metrů pod terénem. V roce 2013 byla vypracována analýza rizik, která identifikovala i ohniska znečištění na pozemku. V roce 2018 byl realizován navazující detailnější průzkum, který v několika etapách probíhal až do roku 2020. Kontaminované navážky tvoří zeminy s příměsí odpadu z výroby, které byly použity k terénním úpravám během rozšiřování výroby v areálu bývalé Poldi Kladno po roce 1940. Dekontaminace území a proměna v nový, ekologicky šetrný průmyslový park tak přinese nejen příležitosti pro rozvoj různých společností, ale zejména odstranění velké části ekologické zátěže, která Kladno trápí již desítky let.
/tz/

Na horním snímku: Zde, na brownfieldu někdejší Poldi Kladno, vznikne nový moderní průmyslový areál, který přispěje k hospodářské transformaci celého regionu*

Foto: archiv Panattoni pro ČR a Slovensko

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down