Na dopravní infrastrukturu patrně půjde v roce 2013 méně peněz

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok ještě čeká projednání v Poslanecké sněmovně. Už nyní je však téměř jisté, že na dopravní projekty i na údržbu silnic a železničních tratí napřesrok půjde méně peněz než letos. S omezenými zdroji však problémy fondu rozhodně nekončí.

Podle návrhu rozpočtu by si fond proti letošku měl pohoršit o 1,5 mld. Kč. Na výstavbu a údržbu komunikací by šlocelkem 64,5 mld. Kč. Z této částky tvoří 43,6 mld. Kč příjmy z národních zdrojů, dalších šest miliard má přijít z Bruselu na spolufinancování projektů podpořených z EU. V letech 2014 a 2015 se však dotace z národních zdrojů sníží na 37 mld. Kč. Výhledové rámce nepočítají ani s úvěrem Evropské investiční banky (EIB) na spolufinancování evropských programů.

PENÍZE BUDOU CHYBĚT I NA KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

Ministerstvo dopravy se obává, že postupné omezování peněz do dopravní infrastruktury se projeví ztrátou schopnosti ČR čerpat peníze z Operačního programu Doprava. Kvůli krácení prostředků plynoucích do rozpočtu SFDI z národních zdrojů prý hrozí, že zejména v letech 2014 a 2015 nebude dostatek staveb vhodných jako náhradní projekty pro čerpání dotací z Evropské unie.

Stejného názoru je rovněž stínový ministr dopravy za ČSSD a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. »Ministerstvo dopravy rezignuje na stabilizaci financování dopravní infrastruktury. Bude proto nutné krátit výdaje na zajišťování provozuschopnosti infrastruktury, a stejně tak nebude ani možné zahájit případnou novou výstavbu,« podotýká hejtman..

ROZPOČET OVLIVNÍ I POKUTA Z EU

Aby toho nebylo málo, tak do rozpočtu SFDI na příští rok se výrazně promítne pokuta udělená České republice za špatné čerpání evropských dotací. Tvrdí to ředitel SFDI Tomáš Čoček s tím, že přesný dopad této pokuty zatím není jasný.

SFDI dříve odhadl, že by EU České republice nemusela proplatit zhruba 20 mld. Kč z dopravních programů financovaných jeho prostřednictvím. Zatím však není jasné, zda se tato pokuta bude dále sčítat s nalezenou chybovostí v projektech. Pokud by tomu tak bylo, EU by neproplácela část nákladů u sporných projektů a navíc by uplatnila i tuto plošnou sankci. V takovém případě by neproplacená částka původně odhadovaných 20 mld. Kč překročila.

Stejnou sumu, o niž resort kvůli chybám nyní přijde, bude podle Čočka nutné rozepsat do evropských projektů v následujících letech. To si vyžádá potřebu navýšení prostředků z rozpočtu na jejich spolufinancování.

TOMÁŠ JOHÁNEK

Building News

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *