Na Kroměřížsku zkoumají archeologové unikátní žárové pohřebiště z doby římské

Zbraně, šperky či jezdecké ostruhy patřící pravděpodobně germánským bojovníkům z dob markomanských válek objevili odborníci mezi obcemi Rymice a Roštění na Kroměřížsku. Tato lokalita nemá co do množství určitých typů předmětů ve střední Evropě obdoby. 

Archeologický výzkum germánského pohřebiště z 2. století našeho letopočtu probíhá od června mezi Rymicemi a Roštěním na Kroměřížsku. Na místě už archeologové objevili velké množství vzácných předmětů z doby římské. Garantem projektu je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které zřizuje Zlínský kraj.

Žárové pohřebiště objevil amatérský spolupracovník Ústavu archeologické památkové péče Brno. Od té doby byla lokalita průběžně monitorována archeology pomocí povrchových sběrů za využití detektorů kovů.

Aktuální výzkum podpořil finančně Zlínský kraj. „S realizací archeologického výzkumu bylo potřeba začít co nejdříve, protože lokalita byla ohrožena potenciálním rabováním ze strany nelegálních hledačů kovů,“ sdělila radní Zlínského kraje pro kulturu a památkovou péči Zuzana Fišerová.

Podle odborníků se jedná o unikátní pohřebiště z doby římské. Doposud se našly zbraně, jezdecké ostruhy, stříbrné šperky, součásti opasků, nástroje a luxusní římské výrobky, které potvrzují pohřebiště vyšší společenské vrstvy, konkrétně elity germánského vojska – jezdectva z období markomanských válek mezi Germány a Římany mezi léty 166–180 našeho letopočtu. Zdejší koncentrace 41 kusů bronzových a železných jezdeckých ostruh nemá obdoby na žádném jiném pohřebišti ve střední Evropě. 

Na archeologickém výzkumu spolupracují také Ústav archeologické památkové péče Brno, detašované pracoviště v Kroměříži, Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno a Muzeum Kroměřížska. Celkový zábor půdy činí 1,07 ha, výzkumné práce probíhají v místech jádra pohřebiště, ve dvou velkých geometrických sektorech na ploše 2 750 m2. Cílem je vyzvednutí žárových hrobů v celých blocích hlíny, které následně putují do laboratoří Archeologického ústavu v Brně. 

Souběžně s terénními pracemi následují další odborné kroky: rentgenové snímkování, CT skenování, odebírání vzorků, preparace a rozebrání bloků v laboratořích, laboratorní ošetření a konzervace nálezů pracovníky Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Po nezbytném prozkoumání a odborném ošetření budou nalezené předměty trvale uloženy v Muzeu Kroměřížska, konkrétně v krajských archeologických depozitářích v Rymicích.* 

/zr/

 

Ukázka části nálezu z 2. století n. l. na germánském pohřebišti mezi obcemi Rymice a Roštění na Kroměřížsku

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down