Autor
Kategorie:
Ekonomika

Na modernizace bytových domů nabízí nejvýhodnější úvěr městům Program JESSICA

Do konce roku 2015 může 41 měst požádat prostřednictvím Komerční banky o nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA. Ten je určen na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění důstojného sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Z připravených 550 milionů Kč je rozdělena již téměř polovina.

Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů zajišťuje Komerční banka na základě uzavřené Smlouvy o správě finančních prostředků se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB).

Nedostatek peněz v rozpočtu města již nemůže být výmluvou pro zchátralé a zanedbané bytové domy. Program JESSICA totiž pokrývá až 90 % nákladů na jejich rekonstrukce a modernizace. Hlavní výhodou je výjimečně nízká úroková sazba a její neměnnost po celou dobu splácení. Komerční banka poskytuje úvěry z Programu JESSICA za 0,58 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu splácení má příjemce úvěru možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv sankcí. V případě delší splatnosti se úroková sazba zvyšuje.

ÚSPĚŠNÝ PŘÍKLAD Z BOHUMÍNA

Prvním městem, které získalo zvýhodněný úvěr v rámci Programu JESSICA, je Bohumín v Moravskoslezském kraji. Radnice si od SFRB prostřednictvím Komerční banky půjčila 50 mil. Kč na rekonstrukci osmi dvanáctipatrových panelových domů ze sedmdesátých let minulého století. Město zvolilo dobu splatnosti úvěru do 10 let a získalo nejnižší možný úrok 0,58 % ročně, který se nebude měnit po celou dobu splácení. Přitom za poskytnutí úvěru, veškeré konzultace a poradenství nezaplatilo ani korunu. Navíc může půjčku kdykoliv předčasně splatit nebo poslat mimořádnou splátku.

Získání úvěru nebylo pro Bohumín administrativně složité a soubor podkladů pro vyřízení úvěru odpovídal rozsahu projektu. Jde hlavně o zateplení domů, rekonstrukci či přestavbu balkonů, opravu střechy a vstupů. Modernizace bude ukončena v příštím roce. Všechny domy se po skončení oprav budou vyznačovat nízkou energetickou náročností. To uspoří peníze městu i obyvatelům domů.

KOMERČNÍ BANKA MINIMALIZUJE ADMINISTRACI ÚVĚRU

Snahou Komerční banky je minimalizovat administrativní zátěž pro žadatele o úvěr z Programu JESSICA. Zájemci o takové financování investičního záměru proto mohou kontaktovat pobočku Komerční banky ve městě zařazeném do projektu. Poradci banky zajistí zdarma žadatelům komplexní podporu včetně posouzení záměru a nabídky nejvhodnější varianty. Všem, kdo mají zájem o Program JESSICA, Komerční banka doporučuje individuální konzultace již od začátku uvažované realizace s cílem předejít případnému riziku, např. neschopnosti splácet či potřebnosti některých technických podkladů. Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů či nemovitostí pro sociální bydlení.

OKRUH ŽADATELŮ JE ŠIROKÝ

Nízkoúročený úvěr z Programu JESSICA je určen pro vlastníky bytových domů, jimiž jsou obce, bytová družstva či obchodní společnosti, společenství vlastníků i další právnické a fyzické osoby. Úvěr je poskytnut klientovi, jehož schopnost splácet je prokázána příslušnými podklady.

Kontinuální výzva platí pro 41 měst z celé ČR: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo. V nich jsou vymezené konkrétní zóny (IPRM zóny), kde lze rekonstrukci domů provést.

Zájemce o úvěr by si měl ve spolupráci s pobočkou Komerční banky prověřit, zda může čerpat zvýhodněný úvěr až 90 % způsobilých výdajů. Maximální výše jednoho úvěru je 50 mil. Kč a jeden žadatel může čerpat úvěry v celkové výši 120 mil. Kč.

O PROGRAMU JESSICA

Program JESSICA je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Prostřednictvím SFRB je poprvé u nás využit přímo pro bytové domy. Financování municipality v tomto programu vychází ze stejných principů jako standardní financování městských investic. Protože dotační možnosti jsou nyní nulové, lze Program JESSICA vnímat jako výraznou veřejnou podporu.

Při využití nástroje JESSICA není nutné, aby municipalita vyhlašovala výběrové řízení na financující subjekt. Kompletní informace jsou k dispozici na webech Komerční banky (www.kb.cz) a SFRB (www.sfrb.cz). Během podzimu 2014 očekáváme, že se přidělené prostředky budou naplňovat. Po aktualizaci všech rozpočtů podle schválených úvěrů a po jednání se SFRB bude jasnější, o kolik bude možné navýšit rozpočet programu. Očekáváme, že by mohlo jít o dalších zhruba 25 mil. Kč.

Oprava bytového domu v Bohumíně z Programu JESSICA.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *