Na práci podle nové legislativy potřebujeme také dostatek finančních prostředků, upozorňuje Svaz měst a obcí ČR

Skvělým úspěchem prvního dne jednání XXII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR je premiérův příslib na desetiprocentní zvýšení odměn zastupitelů.

Učastníci dvoudenní XXII. celostátní finanční konference SMO ČR, která dnes za přítomnosti více než čtyř set zástupců jednotlivých municipalit začala v Praze, se však také shodují v tom, že veškerá vládní opatření, návrhy nových zákonů nebo vyhlášek by měly být vždy podloženy náležitými ekonomickými analýzami, ze kterých by bylo zřejmé, jaké finanční dopady budou mít tato opatření do rozpočtů obcí a měst a následně i odpovídajícím množstvím finančních prostředků na jejich realizaci.

Celostátní finanční konference dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí, o čemž svědčí i každoročně vysoká účast představitelů samospráv. Konference má za cíl seznámit zejména volené zástupce měst a obcí s aktuálními tématy z oblasti financování.

Za zásadní prioritu Svaz měst a obcí považuje zajištění stabilního a dlouholetého financování sociální agendy.  V této věci SMO požaduje, aby vláda apelovala na MPSV. Není možné, aby financování probíhající ze státního rozpočtu bylo pro poskytovatele sociálních služeb nepředvídatelné a docházelo k dofinancování sociálních služeb během roku. Poskytovatelé nemohou být v nejistotě a nevědět, zda budou schopni poskytovat sociální služby celoročně.

I opatření související s digitalizací veřejné správy musí být podložena náležitými ekonomickými analýzami, ze kterých by bylo zřejmé, jaké finanční dopady budou mít tato opatření do rozpočtů obcí a měst.

Stále slyšíme o boji s vylidňováním venkova,“ uvedl předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl, „přitom se ruší či omezují regionální pracoviště státní správy. Jak máme plnit základní poslání obcí, kterými jsou péče o potřeby jejich občanů a všestranný rozvoj jejich území? Pro zachování pracovišť státní správy v území hovoří jasně naše znalost místních podmínek i priorita dostupnosti a další a další aspekty.“

Podle Františka Lukla dalším svazovým  evergreenem je požadavek na Ministerstvo pro místní rozvoj týkající se přípravy  návrhu, který povede ke zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, avšak bez rušení stavebních úřadů. Jejich současný návrh postrádá řádné analýzy míry zásahu do stávající organizace veřejné správy, analýzy finančních dopadů na státní rozpočet a rozpočet měst a obcí, analýzy v oblasti personální. Svaz se obává rizika destrukce zavedeného systému činnosti stavebních úřadů.

Svaz měst a obcí ČR dnes však přišel také například s požadavkem, aby vznik Národní sportovní agentury vedl k zajištění udržitelného financování sportu amatérského i profesionálního. Aby dotační výzvy byly otevřené co nejširšímu okruhu zájemců a aby se v souvislosti s poskytováním dotací nezvyšovala administrativní zátěž malým sportovním klubům, jednotám a obcím. Dotace by primárně měly sloužit k podpoře lokálního sportu provozovaného nejen kluby a jednotami, ale i obcemi.

Co se týče úspěšného čerpání evropských prostředků a ochoty samospráv realizovat projekty z evropských fondů SMO apeluje na snížení administrativní zátěže a zvýšení právní jistoty a předvídatelnosti. Svaz proto vyzval Národní orgán pro koordinaci a všechny řídící orgány, aby při nastavování jednotného metodického prostředí tento požadavek maximálně zohlednily ve prospěch koncových příjemců.

Skvělým úspěchem prvního dne jednání finanční konference je premiérův příslib na desetiprocentní zvýšení odměn zastupitelů. V živé diskusi v dopolením bloku prvního dne celostátní finanční konference obhájili představitelé samospráv z celé republiky svůj legitimní požadavek na zvýšení odměn.*

/zr/

K foto:

Záběr na účastníky konference.

Foto: archiv SMO ČR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down