Na soutoku Berounky a Vltavy vznikne díky projektu revitalizace velký příměstský park

Ve středu 26. dubna vyhlásilo hlavní město a Institut plánování a rozvoje (IPR) výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Vítězem se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Jejich projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření. Vítězný návrh bude k vidění na výstavě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) do 10. května.

„Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je s rozlohou přes 1300 hektarů významným územím, kterému chyběla jasná koncepce rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení. Vítězný krajinářský návrh vybraný mezinárodní odbornou porotou citlivě integruje záměry aktérů v okolí, potřebnou protipovodňovou ochranu a nalézá nová urbanistická řešení v území,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Gratuluji vítěznému týmu EMF / NORMA / PARETO! Jejich přístup reprezentuje současnou evropskou kvalitu a dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny. Návrh zohledňuje všechny aspekty, jež je potřeba zahrnout do takto dlouhodobého a složitého projektu nadregionálního významu. Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým z Katalánska, Francie a Česka také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a zainteresovanými stakeholdery,“ popisuje vítězný návrh předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian.

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský ekologický a krajinný potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku.

Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými. A spolupráce s místními bude pokračovat i nyní,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Mezinárodní krajinářsko-urbanistickou dvoufázová soutěž o návrh Příměstského parku soutok byla vyhlášena v srpnu 2022. Do soutěže se přihlásilo 13 týmů z 9 zemí světa. S vítězným týmem bude uzavřena smlouva o spolupráci na dopracování návrhu do podrobnějšího měřítka.*

Více informací o projektu na http://www.iprpraha.cz/soutok.

/tz/

Vizualizace projektu, zdroj EMF/NORMA/PARETO

 

Vizualizace části budoucího příměstského parku Soutok na soutoku Berounky a Vltavy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down