Na Světový den životního prostředí představuje agentura CENIA on-line STORYMAPU

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, která mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje se změnami, kterými jsme prošli v minulosti, i s novými trendy a výzvami.

„Informace o ovzduší, lesích, klimatu, vodě, přírodě a krajině, využívání energií i o odpadech. Webová storymapa interaktivní formou provede historickými milníky, které měly zásadní vliv na naše životní prostředí, ať už to byl orkán Kyril, kůrovcová kalamita nebo devadesátá léta, kdy vznikala nová legislativa na ochranu životního prostředí,” představil nový web ministr životního prostředí Petr Hladík.

Životní prostředí prošlo za uplynulých 30 let obrovským vývojem. Bezohledné využívání přírodních zdrojů před rokem 1989 negativně ovlivňovalo všechny složky životního prostředí, zejména ovzduší a vodu a stalo se jedním z důvodů nespokojenosti, která vyústila v sametovou revoluci. Společenské změny po roce 1989 znamenaly výrazný posun také v oblasti ekologie.

„Ochrana životního prostředí je v novodobé historii prioritou, což ukazuje i stav ovzduší, který se od roku 1989 výrazně zlepšil. Za posledních třicet let emise klasických znečišťujících látek do ovzduší poklesly o více než 90 procent. Díky výstavbě a modernizaci kanalizací a čistíren odpadních vod jsme zlepšili kvalitu našich řek. Po vzniku České republiky jsme rozšířili síť velkoplošných i maloplošných chráněných území a v tom naše vláda pokračuje. Chceme vyhlásit Národní park Křivoklátsko a dvě nové chráněné krajinné oblasti Soutok na Moravě a Krušné hory na severozápadě Čech,” popsal vývoj ochrany životního prostředí Petr Hladík.

V první polovině 90. let proběhly také pozitivní změny na zemědělské půdě, zánikem socialistických dotací se přeměnily zhruba tři tisíce kilometrů čtverečních orné půdy na travní porosty. Po roce 1989 došlo k útlumu těžby a postupně se uzavřely vybrané uhelné a uranové doly. Obce začaly zavádět zemní plyn, který postupně snížil počet domácností topících tuhými palivy. Rozvoje se dočkaly také obnovitelné zdroje energie, třídění odpadu nebo likvidace černých skládek.

„Ačkoliv by se z výčtu úspěchů na první pohled mohlo zdát, že jsme eliminovali všechny palčivé problémy našeho životního prostředí, v současné době čelíme novým výzvám při jeho ochraně a péči. Projevy globální změny klimatu ovlivňují ekonomiku, ekosystémy i jednotlivé složky životního prostředí. Zdravotní stav lesů negativně ovlivňuje lýkožrout smrkový. Dochází k poklesu biologické rozmanitosti a k negativním změnám ve využití území, které je způsobeno nárůstem zastavěných ploch. Proto je třeba si důležitost ochrany životního prostředí neustále připomínat. I k tomu má sloužit webová storymapa,” říká Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Příběh životního prostředí samostatné České republiky „30 LET ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ samostatné České republiky očima České informační agentury životního prostředí“ najdete na tomto odkazu.*

/zr/

Na snímku (vlevo) ředitel CENIA Miroslav Havránek a ministr životního prostředí Petr Hladík

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down