Nadace Partnerství nabízí granty na sázení stromů

Obce, ale také spolky nebo třeba školy mohou až do 28. května požádat nadaci Partnerství o finanční příspěvek na podzimní výsadbu stromů. Poskytnutý grant může činit až 30 tisíc korun a lze jej využít ke koupi sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva i dalšího potřebného materiálu. Jednou z důležitých podmínek však je, aby se do sázení zapojila místní veřejnost a sázely se druhy, které jsou na území původní.

Na podzimní výsadby stromů máme letos v plánu rozdělit celkem 300 tisíc korun. Je možné žádat o grant ve výši nejméně 10 tisíc a nanejvýš 30 tisíc korun. Za tuto částku by se mělo vysadit nejméně 10 a více kusů stromů,“ uvádí koordinátorka grantů Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství. Zároveň by podle ní měli žadatelé výsadbu naplánovat tak, aby se do ní mohlo zapojit co největší množství obyvatel všech věkových skupin. Když si totiž lidé strom sami vysadí, mají k němu lepší vztah a je pak méně pravděpodobné, že jej zničí.

Dalším důležitým kritériem udělení grantu je zvolit druhy dřevin vhodné pro danou lokalitu. V našich podmínkách se daří domácím druhům – například lípám, dubům nebo javorům. Tradiční jsou také aleje ovocných stromů. Žadatelé o nadační příspěvek by se měli naopak vyhnout nepůvodním druhům, mezi něž patří například túje, akáty či stříbrné smrky. Jejich výsadbu nadace nepodporuje. Obce, školy, spolky a další organizace, které chtějí grant obdržet, musí počítat také s následnou péčí o vysazené stromy, a to po dobu minimálně pěti let.

A proč by stromy v naší krajině a městech měly přibývat? „Listnatý strom o výšce 25 metrů během půl roku vyprodukuje množství kyslíku potřebné pro život 10 lidí na jeden celý rok. Zároveň dokáže zachytit až 1 tunu prachových částic, které postupně odvede do půdy. Věříme, že čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místa k procházkám snad budou pro lidi dostatečnou motivací,“ vysvětluje Zuzana Šeptunová.

Výsadby stromů může Nadace Partnerství finančně podpořit díky přispění společnosti MAKRO Cash & Carry, Reda, Ahinsa Shoes, Facewatch, běžců RunCzech a veřejné sbírce Nadace Partnerství.*

Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.

/np/

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *