01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nahlédnutí "pod pokličku" úspěšného projektu

Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou je úspěšný projekt, na který město získalo v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst nemalou finanční podporu.

Pojďme si projekt a jeho realizaci krátce připomenout: Zahrnoval rekonstrukci kostela sv. Anny, nejstarší kulturní památky v Jablonci nad Nisou, Dolního náměstí a dvou navazujících ulic Soukenné a Dvorské. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jsme žádost o finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu předložili už koncem října 2004. V srpnu 2005 bylo podepsáno Rozhodnutí s Podmínkami o dotaci.

PRŮBĚH REKONSTRUKCE

Realizace všech čtyř částí se uskutečnila v průběhu let 2005 až 2006. Konkrétně rekonstrukce ulice Soukenná byla hotova již v říjnu roku 2005, kostela sv. Anny v květnu 2006, v červnu byly osazeny zrestaurované vitráže a od srpna do října 2006 probíhala montáž nových varhan. Díky finančnímu daru Nadace Preciosa dostal kostel i nový lustr. Obnova Dolního náměstí skončila v srpnu 2006, přičemž v jeho blízkosti byl na budově Městské knihovny v ulici Lidická umístěn informační box, který je přístupný i pro vozíčkáře. Oprava ulice Dvorská byla dokončena v říjnu 2006.

Sedmého září 2006 byl kostel slavnostně otevřen za přítomnosti prezidenta Václava Klause a dalších významných hostů, o dva dny později byl při příležitosti Dne památek zpřístupněn také pro veřejnost. Dodejme, že barokní kostel sv. Anny byl v posledních dvaceti letech až na výjimky uzavřen. Od roku 2004 je ve vlastnictví města a jeho obnovou vznikl reprezentativní a důstojný kulturní stánek pro všechny obyvatele a návštěvníky Jablonce nad Nisou.

Partnery projektu jsou organizace města: Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o., Městská knihovna a Městské divadlo, o. p. s., které garantuje programovou nabídku v kostele.

CO BYLO PROBLEMATICKÉ

V průběhu realizace projektu jsme se potýkali s celou řadou problémů. Velmi ochotně nám při jejich odstraňování pomáhali pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR v Hradci Králové, implementační agentury Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Například při zahájení projektu jsme postrádali seminář pro příjemce dotace v rámci SROP, první se konal až v prvním čtvrtletí 2006. Zpočátku nebyly, vzhledem ke zpoždění vydávání limitek, zcela jasné informace o pořadí proplácení účetních dokladů. Problematické bylo i hlášení některých změn, které bylo nutné z časových důvodů uskutečnit okamžitě, nikoliv až po odsouhlasení poskytovatelem dotace. Jiným příkladem vzniklých komplikací bylo prodloužení rekonstrukce ulice Dvorská kvůli výstavbě polyfunkčního domu soukromým investorem. Rekonstrukci kostela sv. Anny nám ztěžovala i dlouhotrvající zima od listopadu 2005 do začátku dubna 2006.

Ze strany města probíhala příprava projektu bez potíží. Bylo to díky tomu, že má v této oblasti nemalé zkušenosti. Získává je už od roku 1998, kdy se začalo zabývat projekty spolufinancovanými z EU, a to z programu CBC PHARE.

Mohu proto doporučit: V případě rekonstrukcí objektů je potřeba mít velmi kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci (minimalizace dalších vlastních vícenákladů během samotné rekonstrukce) a studii proveditelnosti (minimalizace dalších vícenákladů spojených se samotným provozem zrekonstruovaného objektu).

Žádost pro nás zpracovala firma Regioplan z Liberce, ostatní činnosti - technický dozor, výběrové řízení, vyúčtování projektu, psaní monitorovacích zpráv jsme si zajišťovali vlastními silami.

Na uskutečnění projektu Regenerace historického centra města Jablonec nad Nisou se kromě celé řady dodavatelů podílel desetičlenný tým zaměstnanců našeho městského úřadu, který tak nabyl cenné znalosti pro stávající programovací období 2007-2013, kdy opět chceme žádat o evropské dotace například na rekonstrukci vybraných škol, komunikací průmyslové zóny, bývalé hasičské zbrojnice, bývalých městských lázní, volnočasové aktivity apod.

V současné době proto již aktualizujeme Strategický plán města Jablonec nad Nisou, probíhá výběrové řízení na zpracovatele integrovaného plánu rozvoje města a chystáme technické dokumentace k jednotlivým projektům.

IVETA HABADOVÁ
euromanažerka Městského úřadu v Jablonci nad Nisou

Financování projektu

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 69 mil. Kč.

Celkové uznatelné náklady ve vztahu k dotaci činily 65 mil. Kč.

Evropská unie poskytla 48,7 mil. Kč (75 %), stát 8,1 mil. Kč (12,5 %), město 12,2 mil. Kč.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down