Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Najdou mladí architekti lék?

Lék na bolavá místa třinácti měst a obcí, které zaslaly své náměty do 5. ročníku soutěže s názvem Young Architect Award 2013, budou od února hledat studenti a začínající architekti do 33 let.

Zájemci si budou moci vybrat buď z témat, tzv. bolavých míst (problematické stavby, území), jež zadaly obce a města, či přijít s originálním návrhem jiného místa, jehož řešení shledají přínosnějším a prospěšnějším pro rozvoj daného sídla. Odtud i dvě soutěžní kategorie: Místa a Iniciační studie. Smyslem soutěže je podpora obnovy centrálních urbánních struktur obcí, účasti občanů na rozvoji sídel a na tvorbě veřejného prostoru a podnícení mladých architektů. Navíc akce spojené se soutěží nabídnou prostor k setkání odborníků a zástupců komunální sféry v regionu.


DŮLEŽITÉ TERMÍNY

vyhlášení soutěže: 21. února;

uzávěrka příjmu prací: 3. července;

vyhlášení nominací: 10. září;

vyhlášení výsledků: 18. září v Praze;

putovní výstava: září-duben 2014.

Podrobnosti k soutěži, kterou pořádá společnost ABF, a. s., a jejíž patronkou je mezinárodně uznávaná architektka Eva Jiřičná, nabízí web www.yaa.cz. Odborný měsíčník Moderní obec, jakožto mediální partner soutěže, udělí některému z architektonických řešení rovněž svoji cenu.

 

Pětice starostek a starostů vybraných měst a obcí, jež se přihlásily do soutěže Young Architect Award 2013, jsme se zeptali na důvody a požádali je o charakteristiku jejich »bolavého místa«.

Mgr. Květa Halanová, starostka Jílového u Prahy (asi 4320 obyv.)

Soutěž jsem přivítala s nadšením a byla jsem ráda, že náš námět byl vybrán. Plocha u křižovatky ulic Pražská a Jana Morávka je léta nedořešená, a i když ji svým způsobem vymezuje územní plán, její využití není jasně dotvořené. Po zrušení megalomanského záměru vybudovat tam autobusový terminál jsme slíbili nechat zpracovat architektonické návrhy a vybrat z nich za pomoci veřejnosti ten nejlepší. Místo je v bezprostřední blízkosti sídliště, u hlavní komunikace, nedaleko centra a dotýká se památkové zóny. Je to opravdu výzva.

S veřejnými architektonickými soutěžemi naše město žádnou zkušenost nemá a velmi se na ni těšíme, a to dvojnásob, protože ji nutně potřebujeme.

Ing. Vlasta Lochmanová, starostka Kostelce, (asi 855 obyv., okr. Hodonín)

Snažím se využít každou nabídnutou šanci ke zkvalitnění života našich obyvatel. V tomto případě šlo o jednoduché sepsání žádosti a stručný popis problematického místa – návsi.

V naší obci jsme již prošli komunitním plánováním a zdá se mi, že nám někdy chybí fantazie a odvaha vyjádřit své názory a nápady. Tato soutěž dává šanci zkusit to trochu jinak. Jsme s místem, kde žijeme, již tak svázáni, že si ani nedokážeme představit, že by šlo něco změnit, nedokážeme se odpoutat od zažitých zvyklostí. To však neplatí pro osobu, která přijde zvenčí a vnese do projektu nový pohled na věc.

A proč náves? Je historicky místem, kde se setkávají občané, centrem, proto si zaslouží větší pozornost. K jejím výhodám patří, že je prostorná, protéká jí potok. Kdysi přes ni vedly dvě aleje, jedna z ovocných stromů a druhá z kaštanů a lip. Nikdo z nás si netroufne navrhnout nové řešení, protože nelze řešit jednotlivé problémy bez návaznosti na celek.

Půjde o naši první zkušenost s architektonickými soutěžemi. Přínos vidím v řešení problému člověkem zvenčí, který má patřičný nadhled a celkovou vizi. Na základě studie projednané s občany mohou v budoucnu vznikat projekty, které povedou k revitalizaci návsi.

Antonín Pospíšil, starosta obce Moravičany (asi 1280 obyv., okr. Šumperk)

O soutěži mladých architektů jsem se doslechl náhodou, ale o to více mě zaujala, též jako člověka se vzděláním a dlouholetou praxí ve stavebnictví. Naše obec se po schválení územního plánu v roce 2003 zaměřila více na svůj rozvoj, přípravu stavebních míst a dobudování inženýrských sítí. Když se začátkem roku 2012 zprovoznila splašková kanalizace, začali jsme pracovat na zlepšení vzhledu obce, úpravách veřejných prostranství, či občanské vybavenosti.

Při účasti v soutěži Vesnice roku 2011 se komisi velmi zamlouvala široká náves v Moravičanech s dlážděnou komunikací a netypickou dvouřadovou alejí hrušek. Rádi bychom tedy získali odborný materiál nezatížený místními názory k veřejné diskusi a případnému využití v budoucnu.

Kromě toho, páteřní komunikace přes náves je majetkem kraje. Potřebujeme tedy získat projekt (studii) záměru celkové úpravy návsi pro jednání se zástupci kraje jako partnery při realizaci. V předchozích letech se navíc rekonstruoval most přes řeku Třebůvku, který zakončuje náves na jižní straně a je dominantou obce v této části a odbočka komunikace z návsi k vlakovému nádraží. Náves jako centrum obce si naši pozornost zaslouží.

S architektonickými soutěžemi nemáme žádné zkušenosti. Obec spíše využívala pomoci šikovné a tvořivé projektantky paní Klimešové z obce. Když se připravovala zástavba rodinných domů, zpracoval nám návrh vysokoškolský student. Věřím, že pohled mladých lidí a jejich nápady pro nás budou zajímavé a prospěšné.

Ivana Dvořáková, starostka Němčic nad Hanou (asi 2030 obyv., okr. Prostějov)

Naše město se zapojilo do letošního ročníku soutěže s »bolavým místem«, jímž je 12hektarový pozemek po bývalém cukrovaru, jehož využití v souladu se strategickým plánem rozvoje města nyní řešíme. Pozemek tvoří jedna velká plocha, která z jedné časti navazuje na stávající bytovou zástavbu a z druhé strany sousedí s průmyslovou zónou. Představou města je mj. vybudování městského parku na asi 3 ha z celkové plochy, jenž by odclonil obytnou zónu od průmyslové části. V parku bychom chtěli mít i venkovní galerii, jež by připomínala 90letou existenci a tradici cukrovaru. Další využití plochy předpokládáme pro bytovou zástavbu, drobné podnikání a služby, neboť podle územního plánu jde o plochu smíšenou.

Jsem přesvědčena, že tato lokalita, včetně představ města o jejím využití, bude pro mladé architekty zajímavým námětem i výzvou.

Půjde o naši první zkušenost s architektonickou soutěží, která nám může přinést inspirativní návrhy. Těšíme se i na diskusi s mladými architekty a organizátory soutěže o jejich pohledu na dosavadní vývoj a výstavbu v naše městě. Rozmanitá názorová konfrontace na architektonické ztvárnění této významné plochy mladými odborníky bude jistě zajímavá nejen pro zastupitele, ale i občany.

Ing. Miloš Petera, starosta Nymburka (asi 14 800 obyv.)

Do soutěže jsme se přihlásili s tématem Kostelního náměstí, protože pohled mladé generace na revitalizaci historického území může být zajímavý. Kostelní náměstí tvoří kompoziční a komunikační ohnisko města, je jeho nejvyšším místem. V minulosti na něm stával i královský hrad. Kostelní náměstí také představuje z hlediska podoby dlažby nejhodnotnější lokalitu městské památkové rezervace.

Zpracovaná studie může rovněž pomoci diskusi o budoucí podobě tohoto náměstí mezi obyvateli města a zastupiteli. Žádné podobné soutěže se Nymburk zatím neúčastnil.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *