Náklady na lékařské ošetření obětí domácího násilí dosahují až 1,85 miliardy ročně. Aneb, proč je důležité sbírat statistické údaje.

Věděli jste, že náklady na lékařské ošetření obětí domácího násilí dosahují až 1,85 miliardy ročně? Ukázala to studie organizace proFem z roku 2016. Organizace také předložila studii, ve které na základě Istanbulské úmluvy navrhuje právní úpravy českého právního řádu v oblasti domácího násilí. Přestože se obětmi domácího násilí stávají i muži, podle organizace Acorus jsou nejčastějšími obětmi domácího násilí stále ženy, a to až z 92–98 %. Překvapivé je, že podle Českého červeného kříže se domácí násilí nevyhýbá ani seniorům ve věku nad 65 let a jeho obětí je v této skupině 35 % osob. Nejedná se však jen o fyzické násilí, ale taky o kybernásilí a kyberšikanu. Dokážete si představit profil oběti šikany na internetu nebo profil násilníka? Pokud ne, tak se můžete podívat například do analýzy Gender Studies s názvem „Stop kybernásilí na ženách a mužích“.

Statistiky v oblasti rovných příležitostí jsou podobně alarmující. Index zastoupení žen v rozhodovacích pozicích Byznysu pro společnost ukázal, že celých 41 % českých finančních institucí nemá ve statutárních orgánech ani jednu ženu. U českých největších firem z TOP 250 podle obratu dosáhlo v roce 2015 zastoupení žen v dozorčích radách výše 13,1 %. Alespoň jednu ženu ve vrcholných orgánech má 35,9 % firem. Ženy přitom tvoří více než polovinu absolventů vysokých škol. V průměru navíc ženy na stejných pozicích vydělávají o 22% méně než muži. Ženy samoživitelky se navíc stále častěji nacházejí v pozici nezaměstnaných a marginalizovaných na pracovním trhu. A jejich životní úroveň, stejně jako jejich dětí, se dlouhodobě snižuje. Ocitají se tak často v situaci, kdy jsou ohroženy chudobou a musejí se spoléhat na sociální dávky.

Právě takové statistiky nám ukazují, kolik práce před sebou v oblasti domácího násilí a rovných příležitostí ještě máme a stávají se zároveň nezbytným podkladem pro gender mainstreaming a gender budgeting. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí, ať už ve veřejné nebo soukromé sféře, je nutné vyhodnotit dopad tohoto rozhodnutí na ženy a muže, provést tzv. genderovou analýzu a případně odstranit jejich škodlivé účinky (gender mainstreaming). Jen tak je možné dosáhnout genderové rovnosti. Žádná politika totiž není genderově neutrální. To samé platí pro gender budgeting, které podporuje genderovou rovnost prostřednictvím vynakládání veřejných zdrojů.

Že nemáte po ruce potřebné statistiky a analýzy? Právě proto jsme s programem Dejme (že)nám šanci vytvořili Katalog výstupů programu.

Katalog výstupů ukazuje přes 250 výstupů, které se díky podpořeným projektům podařilo vytvořit. Můžete tam najít právě analýzu organizace proFem –  „Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdraví“ a další řadu výzkumů a analýz. Kromě toho jsou v katalogu publikovány i metodiky, filmy, mediální výstupy nebo kampaně, které se zabývají celou řadou témat od domácího násilí a práce s násilnou osobou po ženy ve veřejném prostoru, v politice a na trhu práce. Pokud vás zajímají oblasti domácího násilí a rovných příležitost nebo v těchto oblastech pracujete, pak v katalogu určitě najdete to, co hledáte. Katalog najdete zde: http://www.dejmezenamsanci.cz/katalog-vystupu/.

Autorkou ilustrací je Veronika Zacharová.

 

Katalog s výstupy projektů mohl vzniknout díky podpoře z Úřadu vlády ČR.

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů.

*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *