Nakolik je veřejná správa on-line?

Pouze 199 obcí nemělo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) koncem roku 2010 svoje webové stránky. Přes 90 procent organizací veřejné správy má na stránkách informace k životním situacím. Internet k elektronickému přiznání daně z příjmu právnických osob využilo 13 % společností.

Zveřejněné informace pocházejí ze tří zdrojů, které slouží ČSÚ ke sledování využívání ICT v oblasti veřejné správy. Hlavním z nich je roční šetření o využívání ICT veřejnou správou (VS), které probíhá již od roku 2004 a jeho cílem je monitorovat vybavenost organizací IT a také to, jak jsou tyto technologie využívány. Druhým zdrojem informací je průzkum, jenž sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webech organizací VS a pomáhá zachytit vývoj jejího sbližování s veřejností. Třetí zdroj dat ukazuje, nakolik služby nabízené VS prostřednictvím ICT využívají občané a firmy.

TÉMĚŘ STOPROCENTNĚ ON-LINE

Do průzkumu webových stránek bylo, stejně jako v předchozích letech, zahrnuto 244 institucí, konkrétně 25 úřadů ústřední státní správy, 14 krajských úřadů (včetně hl. m. Prahy) a 205 obcí s rozšířenou působností. Průzkum spočívá ve sběru údajů přímo z webů organizací VS, kdy se zaměstnanec ČSÚ ocitá v roli občana hledajícího na stránkách konkrétní informace a služby.

Průzkum ukázal, že všechny sledované úřady měly v roce 2011 vlastní webové stránky a kontaktní e-mailovou adresu. Důležité dokumenty úřadu (vyhlášky, nařízení, usnesení, zákony) byly zveřejněny u 243 sledovaných úřadů, personální obsazení úřadu bylo možné nalézt na 234 stránkách. Povinné informace podle standardu ISVS (informační systém veřejné správy) uvádělo na svých stránkách všech 244 sledovaných úřadů a také elektronickou podatelnu měly v posledním sledovaném roce všechny šetřené úřady.

Pomocí fulltextového vyhledávače měli v roce 2011 usnadněnou orientaci návštěvníci 243 stránek úřadů. Informace o volných pracovních místech v úřadu zveřejňuje na webových stránkách 13 krajských úřadů a 23 ústředních orgánů státní správy (92 %).

VEDE STAVEBNÍ POVOLENÍ

Znatelně vzrostl počet obcí s rozšířenou působností (ze 41 % v roce 2010 na 53 % v roce 2011), které umožňují on-line kontakt. Občan tak může kontaktovat úřad vyplněním formuláře přímo z webové stránky, přes webové rozhraní (může poslat zprávu, stížnost, dotaz).

Nejčastěji on-line nabízenou základní službou, mezi něž se řadí možnost vyřídit si osobní doklady, matriční doklady, sociální dávky, živnostenská oprávnění a stavební povolení, bylo vyřízení stavebního povolení, a to na stránkách 204 úřadů s rozšířenou působností. Z toho 13 úřadů z 205 (6 %) poskytuje informaci o dané službě a 187 úřadů (91 %) nabízí formuláře ke stažení. Dvousměrnou interakci, tzn. vyplnit on-line formulář, v případě stavebních povolení umožňují tři obce s rozšířenou působností a možnost úplného elektronického podání nabízí v případě stavebního povolení jedna webová stránka obce s rozšířenou působností.

Průzkum webových stránek VS v roce 2011 potvrdil narůstající význam využívání ICT při interakci úřadů s veřejností. Provedení a obsah stránek se rok od roku zlepšuje a usnadňuje občanům, podnikatelům a firmám přístup k informacím a službám. U drtivé většiny ukazatelů je zaznamenáván od začátku provádění webového průzkumu plynulý nárůst počtu organizací.

JAROSLAV WINTER

šéfredaktor portálu Helpnet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *