Národní síť místních akčních skupin ČR už deset let pomáhá rozvoji venkovských regionů

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS), jež v těchto dnech slaví desáté výročí svého vzniku. Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů – místních akčních skupin (MAS) – ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.

V letech 2007–2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu rozvoje venkova (PRV). V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná.

Snahou NS MAS v posledních deseti letech bylo vyjednat co nejširší podporu českého venkova z Evropské unie. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metodu LEADER, kterou MAS uplatňují, se pro období 2014–2020 podařilo prosadit do čtyř operačních programů,“ řekl místopředseda NS MAS Jan Florian.

Velkým problémem podle něj však je proces schvalování strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), které se vztahují k území jednotlivých MAS a jsou podmínkou pro čerpání evropských dotací. „Ze strany ministerstev to trvá už velmi dlouho. Za dva roky od podání prvních strategií prošla úspěšně tímto procesem jen polovina z nich. Zbytek přitom musí být dle nařízení EU vyhodnocen do konce letošního roku. Bariérou pro rychlé čerpání dotací je také zdlouhavá komunikace s ministerstvy při přípravě a vyhlašování výzev
a funkčnost, respektive spíš nefunkčnost, monitorovacího systému,“ posteskl si Jan Florian.

Některá ministerstva spravující jednotlivé operační programy řeší až přílišné detaily, a tak komplikují nebo oddalují rozdělování evropských dotací na projekty ve venkovském prostoru,“ řekl předseda NS MAS Jiří Krist. Jak tyto problémy odstranit, bude jedním z témat konference LeaderFEST 2017, která se uskuteční ve dnech 31. května až 1. června v Hlinsku v Čechách. Hostem tohoto mezinárodního setkání zástupců MAS a dalších příznivců venkova bude také ministr zemědělství Marian Jurečka.

Snažíme se také využít veškeré dostupné prostředky, které jako střešní nevládní organizace máme, abychom urychlili hodnocení strategií a následné vyhlašování výzev a schvalování projektů,“ doplnil Jan Florian. Na komplikovanou situaci v oblasti podpory rozvoje venkovských regionů se NS MAS snaží dlouhodobě upozorňovat, a to i ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi, jako je Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova nebo Asociace krajů. „Bohužel naše možnost přímo ovlivnit některé procesy je značně omezená, přesto jsme aktivní a neustále předkládáme návrhy řešení problémů, které nám naši členové hlásí,“ dodal Jan Florian.

Národní síť MAS byla oficiálně založena v dubnu 2007, už od listopadu 2005 ale fungovala jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.  V současné době je jejími členy 167 ze 179 existujících MAS.*

/tz/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down